Regeringen stödjer kvalitetsprojekt i vården

Regeringen har beslutat gå in som hälftenfinansiär i de projekt för kvalitetsutveckling i den svenska hälso- och sjukvården som Läkemedelsindustriföreningen LIF och Sveriges Kommuner och Landsting kommer att genomföra under tre år.

Richard Bergström, vd i LIF, ser detta som en viktig signal för kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvården.

– Det har skett ett perspektivskifte i synen på kvalitetsarbete i vården, säger Richard Bergström. För oss, den forskande läkemedelsindustrin, är det absolut centralt att ha en sjukvård som efterfrågar och premierar kvalitet. Det är själva grundbulten i det vi kallar ”innovationssystemet”.

I motiveringen till beslutet skriver regeringen att ”en kvalitetsorienterad hälso- och sjukvård är en grundläggande förutsättning för en innovativ läkemedelsindustri i Sverige. En ökad kvalitetsorientering inom hälso- och sjukvården utgör en viktig stimulans till att nya och innovativa läkemedel tas fram. Kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvården har därmed direkt betydelse för läkemedelsindustrins utveckling och konkurrenskraft. En konkurrenskraftig läkemedelsindustri är å sin sida betydelsefull för kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvården.”

– Regeringens beslut markerar att läkemedelsindustrin tillerkänns en roll i att utveckla en allt mer högkvalitativ sjukvård, fortsätter Richard Bergström. Jag hoppas att detta sporrar både våra medlemsföretag och sjukvården att bygga vidare på detta. Vi har samma mål – en sjukvård för patientens bästa, och en sjukvård som strävar efter ständiga förbättringar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.