Regeringen tillsätter ny forskningsberedning

Forskning Enligt regeringen behöver Sveriges position som en ledande forskningsnation förstärkas och den fria forskningen värnas. Därför tillsätts en ny expertgrupp bestående av rektorer, professorer och företrädare för näringslivet som har kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft.

Regeringen tillsätter ny forskningsberedning
Mats Persson (L), utbildningsminister. Ninni Andersson/ Regeringskansliet

Forskningsberedningen består av 15 ledamöter som är utsedda på personliga meriter. Mellan den 1 september 2023 och 30 september 2024 kommer de fungera som rådgivare till regeringen bland annat i utarbetandet av den forsknings- och innovationspolitiska propositionen som beräknas till slutet av 2024.

– Min ambition är att kvaliteten i svensk forskning ska öka och att förutsättningarna för forskningsintensiv innovation ska stärkas. I en tid där faktaresistens är alltmer utbrett behöver den fria forskningen värnas. Obunden forskning är en omistlig beståndsdel i det öppna samhället. Högre utbildning och forskning är avgörande för Sveriges kompetensförsörjning och för att Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt samt för att möta olika samhällsutmaningar, säger Mats Persson (L), utbildningsminister, i ett pressmeddelande.

Avsikten med Forskningsberedningen är att bidra med nationell och internationell omvärldsbevakning, analyser och råd till forsknings- och innovationspolitik, vars fokus är excellens, internationalisering och innovation. 

Lista

Ledamöter i Forskningsberedningen

 • Per Alfredsson, verkställande direktör, AstraZeneca AB
 • Bertil Andersson, professor i biokemi
 • Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet
 • Linnéa Carlsson, doktorand, Sveriges förenade studentkårer
 • Christofer Edling, professor i sociologi, Lunds universitet
 • Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan
 • Magnus Eriksson, enhetschef, RISE
 • Claes Erixon, global utvecklingschef, Scania CV
 • Ann Fust, f.d. rådsdirektör
 • Anders Hagfeldt, rektor, Uppsala universitet
 • Sofia Lodén, docent i franska, Stockholms universitet
 • Amy Loutfi, professor i datavetenskap, Örebro universitet

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste