Regeringen vill se certifiering för kolinlagring

Certifiering Regeringen ställer sig bakom EU-kommissionens krav på ett certifieringsramverk för klimatkompensation, men med ett antal förbehåll.

Regeringen vill se certifiering för kolinlagring
Kolinfångning på Island. Foto: Adobe Stock

I en ny faktapromemoria berättar regeringen att den ställer sig bakom EU-kommissionens förslag från den 30 november om ett certifieringsramverk för infångning av koldioxid. EU-kommissionens syfte med ett certifieringsramverk uppges vara att säkerställa hög kvalitet på de åtgärder som aktörer genomför för att fånga in och lagra koldioxid.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Regeringen har dock ett antal förbehåll till förslaget. Bland annat konstaterar den att det saknas detaljer kring vilka kolinlagringsmetoder som ska omfattas, vilka krav som ska uppfyllas och hur certifikaten ska användas.

I promemorian skriver regeringen också att ett eventuellt ramverk inte får hämma utvecklingen av cirkulär och biobaserad ekonomi. Slutligen anser regeringen att det är viktigt att ramverket gör tydlig skillnad mellan permanent och ickepermanent kollagring, något som EU-kommissionen också föreslår. Att kolinlagring värderas i förhållande till sin långsiktiga klimatnytta är enligt regeringen viktigt för att kunna skapa incitament för att utveckla bio-CCS*.

Naturvårdsverket delar regeringens oro

Naturvårdsverket har i ett tidigare uttalande uttrycket ungefär samma oro som regeringen nu lägger fram. Vid sidan om regeringens förbehåll skriver Naturvårdsverket också att ”strukturen i ett certifieringssystem behöver avvägas noga för att hitta en balans mellan robusthet i systemet där riskerna för bristande additionalitet och permanens eller regelrätt fusk minimeras, och med kostnadseffektivitet samt att ha ett så enkelt regelverk som möjligt.”

Naturvårdsverket skriver också att ”överreglering riskerar att minska incitamenten för privata aktörer som varit aktiva på frivilligmarknaden att engagera sig på den nya marknaden”.

*Begreppet CCS används då fossil koldioxid avskiljs. När koldioxiden har ursprung i växtlighet används begreppen Bio-CCS eller BECCS (Bio Energy CCS).

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.