Region Västerbotten mäter innovationskapacitet

Verktyg I mars 2023 avslutades det treåriga projektet Regional Innovationsledning i Västerbotten (RIV). Det övergripande målet var att förbättra innovationskapacitet och ledning inom regionen.
– Det är inte beröringsskräck vid sådana här frågor längre, men man saknar verktyg. Alla vill, men man vet inte hur, säger innovationsledaren Jenny Ferry.

Region Västerbotten mäter innovationskapacitet
RIV har med hjälp av forskare utvecklat modellen METRIC för att mäta regional innovationskapacitet. Foto: Jan Alfredsson

”Projektets syfte har varit att utveckla och stärka den regionala innovationskapaciteten hos aktörerna i Västerbottens innovationsekosystem”, står det på regionens hemsida. Och enligt Jenny Ferry, innovationsledare för Region Västerbottens innovationsekosystem (RIV), har projektet varit lyckat.

– Vi har försökt besvara ett gäng frågor, men allt har handlat om hur vi ska innovationsleda regionen så att alla är med.

Ny mätmodell för regioner att använda

RIV har med hjälp av forskare utvecklat modellen METRIC, Measurement of Regional Innovation Capacity, för att mäta regional innovationskapacitet. Mätmodellen består av 66 indikatorer och mäter bland annat förekomsten av innovationsupphandlingar bland organisationer och företag, hur många som startar företag och om företag systematiskt jobbar med innovation.

– Det är en av våra stora bultar. En region som inte vet ifall ekosystemet blir bättre gör inte rätt saker vid rätt tillfälle, säger Jenny Ferry som också berättar att regionerna Värmland, Skåne, Västra Götaland och Örebro kommer att mäta innovationsförmåga med hjälp av modellen.

Begrepp

Vad är ett regionalt ekosystem?

Begreppet innovationsekosystem växte fram under början av 2000-talet för att möta ökade krav från de framväxande kunskapsbaserade ekonomierna. Det som tidigare oftast kallades för ”innovationssystem” behövde vara mer dynamiska, snabbfotade och samarbetsinriktade med en stor dos av självorganisering. I stället för att se innovationssystem som en linjär process insåg man att innovation kan uppstå var som helst. Därför behöver vi skapa ett klimat som tillåter innovativa idéer att ta många olika vägar för att växa sig starkare. Med internet, distribuerad utveckling och öppen innovation, kan idéer dessutom komma var som helst ifrån och ett innovationsekosystem behöver därför främja samarbete och samhandling inom och utom systemet.

Källa: Region Västerbotten

Hur är den regionala innovationskapaciteten?

– I Västerbotten är vi bra, men vi vill alltid bli bättre. Vi kan aldrig luta oss tillbaka eftersom hyfsade resultat inte räcker på en global marknad. Det saknas till exempel arbetskraft i norra Sverige, men eftersom läget är som det är idag så är det extra viktigt för oss att lära oss att använda alla resurser vi har, och alla människor, säger Jenny Ferry och fortsätter:

– Alla pratar om resursbrist, men vi har pratat om prioriteringar.

På väg mot ett jämställt och inkluderande innovationsekosystem

En del a RIV har varit att synliggöra, utmana och utveckla förståelse för vem som är innovatör och vilka prioriterings- och mätmodeller som används för exkludering och inkludering. Tre organisationer, Almi Nord, eXpression Umeå och Skellefteå Science City, som arbetar med innovationsfrämjande verksamheter har fått gå ett program för att utvecklas inom områdena.

– Vi har använt ett program från konsultbolaget The Yes Way, en sorts tårta med olika bitar som man ska självskatta sig inom för att lokalisera luckor, säger Jenny Ferry.

Enligt regionens hemsida har representanter från regionen varit med på träffar med organisationerna under projektets gång och sett en tydlig utveckling. Ett exempel är en organisation som haft problem med en personalsammansättning som var enkönad och ensidig när det gäller bakgrund och ålder tog hjälp av programmets material i sin rekrytering och fick ett en helt annan bredd av sökande tack vare det. 

Jenny Ferry säger att intresset för programmet har varit stort.

– Det är inte beröringsskräck vid sådana här frågor längre, men man saknar verktyg. Alla vill, men man vet inte hur, säger hon.

Läs mer om METRIC här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.