Regionen byggde ny verktygslåda för att öka attraktionskraften

Förbättringsarbete Kompetensbrist till följd av minskad befolkning är något som flera regioner vittnar om. I Blekinge lanseras nu en innovativ satsning som ska råda bot på den negativa trenden.

Regionen byggde ny verktygslåda för att öka attraktionskraften
Delar av Visit Blekinge-teamet som har arbetat med platsvarumärket.

Många Blekingeföretag växer expansivt och söker ett stort antal nya medarbetare. De senaste 20 åren har dock invånarskaran successivt minskat – främst på grund av utflytt till andra regioner.

För att öka konkurrenskraften har Visit Blekinge tagit fram ett enhetligt platsvarumärke som kan användas till att attrahera fler invånare, medarbetare, studenter, föreningsmedlemmar och verksamhetsetableringar inom regionens alla kommuner. Platsvarumärket är ett verktyg som kan att användas i all extern kommunikation och marknadsföring. Enligt Lotta Johansson, projektansvarig på Visit Blekinge kan effekterna bli stora.

– Det här är inte en kostsam men lönlös slogan vi har tagit fram, det är en stor verktygslåda som kan användas inom alla typer av verksamheter. Allt ifrån mässmontermaterial till filmklipp och storytelling-mallar, säger hon.

Att satsningen sker nu är väldigt logisk förklarar Lotta Johansson.

– Inom såväl marina sektorn som industrin och tjänstesektorn behövs uppemot 10 000 nya anställda. Samtidigt flyttar allt fler människor härifrån, prognosen för 2040 ser verkligen inte ljus ut. Ett likriktat budskap höjer vår frekvens i bruset, det brus som utgörs av hundratals konkurrerande boendeplatser, säger hon.

Verktyget består bland annat av mallar som kan användas för att för att bygga egna marknadsföringsinsatser, riktlinjer för användning av exempelvis bilder och filmer, samt en platsberättelse – en slags hisspitch – om Blekinges främsta fördelar. För att få fram en bred och sanningsenlig bild i byggandet av platsvarumärket Live in Blekinge har över 600 personer från offentlig sektor, företag, akademin och civilsamhället bidragit i arbetet genom workshops och dialoger. Man har även tittat närmare på tidigare marknadsföring och undersökt hur konkurrenterna gör.

Responsen har än så länge varit positiv. Framgångsreceptet var just dem gedigna undersökningen av de fem kommunernas förutsättningar och behov, förklarar Lotta Johansson.

– En del kanske har tänkt att platsvarumärket stjäl fokus från det egna varumärket, men vi har skapat det här verktyget så att man själv kan välja att vara huvudbärare eller medbärare. Det sistnämnda innebär att aktörens egna varumärke står i centrum men att man också använder våra taggs eller dylikt. Det ska vara lätt att ta på sig Blekingekostymen, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste