Rekordhög punktlighet för persontågen

Förbättringsarbete De svenska persontågen hade rekordhög punktlighet under första halvåret. En bidragande orsak var coronapandemin som gjorde att trafikvolymen gick ned och tågträngseln minskade.

Rekordhög punktlighet för persontågen
Ett av SJs 3000-tåg. Foto: SJ.

Punktligheten för persontågstrafiken första halvåret slutade på i genomsnitt 93,8 procent, vilket är det bästa utfallet sedan det nuvarande måttet infördes 2013, enligt en sammanställning från Trafikverket.

I fem av sex månader var punktligheten över 93 procent. Allra punktligast var kortdistanstågen med en punktlighet första halvåret på 95,7 procent.

En bidragande orsak är coronapandemin. Att trafikvolymen minskat med 10 – 30 procent gav en positiv inverkan på punktligheten under andra kvartalet eftersom följdförseningarna blev färre när tågträngseln minskade.

Under perioden har pendeltågen i storstäderna dock gått i stort sett utan indragningar och samtidigt uppvisat en hög och jämn punktlighet.

Bra dialog

– Jag känner ödmjukhet för situationen, men också stor stolthet för hur vi i hela branschen har mött de påfrestningar som den pågående pandemin innebär. Vi har en bra dialog med både operatörer och leverantörer för att säkerställa en pålitlig och punktlig infrastruktur för dem som måste resa, kommenterar Madeleine Frödell, tf verksamhetsområdeschef Trafik på Trafikverket.

Redan innan pandemin bröt ut låg punktligheten på en högre nivå än den någonsin gjort – över 93 procent från december 2019.

Högst punktlighet för en enskild dag under de första sex månaderna noterades söndagen den 5 april då 98,1 procent av persontågen anlände i tid. Lägst punktlighet var torsdagen den 2 april med 81,5 procent till följd av en storm som innebar att många tåg i södra Sverige blev försenade eller fick ställas in i förebyggande syfte.

Så här punktliga var persontågen per månad:

  • Januari 94,3 procent
  • Februari 93,0 procent
  • Mars 94,2 procent
  • April 94,6 procent
  • Maj 94,3 procent
  • Juni 92,2 procent

Den positiva trenden fortsatte även under juli månad med rekordhöga 95 procents punktlighet, enligt färsk statistik från Trafikverket. Det innebär att punktligheten under årets första sju månader slutade på 94 procent.

Statistiken över tågtrafikens punktlighet anger hur många tåg som har nått sin slutstation i rätt tid. Tågen anses vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. I statistiken ingår också de tåg som ställts in eller tillkommit senare än klockan 00:00 dagen innan avgång. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.