Rekordsnabb digitalisering och ökat intresse för vården

Digitalisering Coronapandemin gav digitaliseringen av vården ett enormt uppsving. Även intresset för att jobba i vården har ökat. Men nu krävs det organisationsförändringar om de positiva effekterna ska tas tillvara, visar en ny rapport.

Rekordsnabb digitalisering och ökat intresse för vården
Teknik som fanns redan före pandemin har ökat i användning från 4 till 25 procent. Bild StockAdobe.

Coronapandemin gav digitaliseringen av vården ett enormt uppsving. Även intresset för att jobba i vården har ökat. Men nu krävs det organisationsförändringar om de positiva effekterna ska tas tillvara, visar en ny rapport. Det är  redovisnings- och rådgivningsföretaget PwC som gett ut rapporten. Den pekar på att i hög grad har den digitala utvecklingen handlat om att redan tillgängliga verktyg har fått en snabbare implementering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Henrik Schildt.
Henrik Schildt.

– Pandemins effekt på utvecklingstakten kan nästan inte överskattas. Den har verkligen visat hur snabbt både organisationer och individer faktiskt kan förändra sitt beteende när det verkligen krävs. Det är också intressant att det är redan befintliga tekniska lösningar som har fått en kraftigt ökad nyttjandegrad, exempelvis i Stockholm, där andelen besök på distans ökade från ca 4 procent till drygt 25 procent på bara någon månad, säger Henrik Schildt, branschexpert inom hälso- och sjukvård på PwC i en kommentar.

När pandemin ställde stora krav på vården blev beslutsvägarna kortare och viljan till samarbete större. Rapporten drar slutsatsen att många gamla revirstrider lades åt sidan då pandemin var den gemensamma fienden. När alla arbetade tillsammans för att lösa akuta situationer växte kreativiteten på olika sätt. Digitalisering och acceptans av denna hos såväl medborgarna som medarbetare skapade en förändringstakt som förut inte har varit tänkbar.

Större intresse

När vårdpersonalens arbete kom i fokus har de också lett till ett positivt intresse för att söka sig till vården. Ansökningarna till sjuksköterske- och läkarutbildningarna har ökat med 28 procent respektive 26 procent på ett år.

För att kunna ta tillvara de positiva effekterna av vårens erfarenheter krävs organisationsförändringar, enligt rapporten, som baserat på djupintervjuer med olika nyckelpersoner inom hälso- och sjukvården listar fem nyckelområden:

  • Hela verksamhetssystemet måste beaktas i ett fungerande ”ekosystem”. Digifysisk vård som begrepp åskådliggör att det alltid måste handla om både och, aldrig om antingen eller.
  • Den ekonomiska kalkylen går inte att bortse ifrån. Förändringen måste vara ”lönsam”, vilket bör inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa värden.
  • Digifysisk vård kräver förändrade arbetssätt och processer vilket i sin tur har påverkan på sjukvårdens organisation. Organisatorisk innovation är ofta svårare att uppnå än teknisk.
  •  Medicinska riktlinjer måste harmoniseras med exempelvis nya lösningar för distansmonitorering.
  •  Incitamentstrukturen måste styra beteenden mot det nya normalläget så att det blir lönsamt att hålla fast vid det nya.

Rapporten har gjorts i samarbete med AbbVie, Tamro och Telia och baseras på såväl intervjuerna som kvantitativ data.

Läs hela rapporten

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.