Rekrytera brett på ett tidigt stadium

Det behövs alla typer av erfarenheter i en bra ledningsgrupp och därför är det viktigt att rekrytera brett.
– En ledningsgrupp blir bäst om det finns en mix av män och kvinnor i olika åldrar och från olika kulturella bakgrunder, säger Madeleine Sjöstrand, kommundirektör i Trosa Kommun.

Att vara en bra ledare handlar inte om kön, så enkelt är det inte. Enligt Madeleine Sjöstrand bör den personliga förmågan sättas främst. Däremot är det viktigt att ledningsgruppen motsvarar organisationen i stort och att samhällets alla befolkningsgrupper finns representerade i ledningsgruppen.

– Beroende av vår bakgrund har vi olika erfarenheter med oss i bagaget och med en större mångfald i ledningsgruppen är det större chans att ledarskapet blir bra, konstaterar Madeleine Sjöstrand. Hon är en av de kommundirektörer som deltagit i Svenska Kommunförbundets studie om kvinnliga toppchefers ledarskap.

Noggrann rekrytering

Att kvinnor har svårt att ta sig fram tror hon beror på traditionella könsroller, det blir särskilt tydliga i en rekryteringsprocess. Män är betydligt snabbare och mer benägna att slänga sig in i nya utmaningar och söka jobb där de inte har någon erfarenhet än kvinnor, som istället är mer försiktiga och måna om att ha absolut 100 procent på fötterna innan de är beredda att satsa.

– Som arbetsgivare gäller det att se både kvinnor och män som har ledarskapsegenskaper, särskilt bör man vara uppmärksam på kvinnorna eftersom männen är mer uppfostrade att ta för sig. Jag är själv kommundirektör idag för att jag som ung blev sedd av min arbetsgivare, fick chansen och tog den, säger Madeleine Sjöstrand.

Fler invandrare som toppchefer

Om det är ett stort problem att kvinnor har svårt att ta sig fram till toppchefspositioner är det ett ännu större problem att svenska samhället inte bjuder in nya svenskar i arbetslivet, menar Madeleine Sjöstrand.

– I Stockholmsregionen är det slående hur många välutbildade akademiker med invandrarbakgrund det är som kör taxi. Det är en skam att att samhället inte förmår att ta till vara på deras kompetens.

Långsiktig strategi

För att få tag på ledare från olika bakgrund och nationaliteter måste man se till att rekrytera brett ända från grunden, menar Madeleine Sjöstrand. Det går inte att plocka in en person på en högre förvaltningstjänst som inte fått växa in rollen. Alla måste börja någonstans och successivt få ett ökat ansvarsområde.

– Om vi vill ha ett brett spektrum av ledare måste vi se till att släppa in kvinnor och personer med invandrarbakgrund tidigt i organisationen för att de så småningom ska kvalificera sig till de tyngsta jobben.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.