Rektor för kvalitet

Kvalitet Att bygga upp ett kvalitetsarbete kräver både tid och engagemang. Därför satsar Högskolan i Gävle på en ny tjänst som kan ha fullt fokus på kvalitetsfrågorna.

Rektor för kvalitet
Ove Wall, Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle tillsätter en vicerektor i kvalitet.

– Högskolans interna kvalitetsarbete blir så viktigt att jag har beslutat att utse en vicerektor för området, säger rektor Maj-Britt Johansson.

Högskolan står inför ett systemskifte. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tidigare haft uppdraget att kvalitetsutvärdera lärosätenas utbildningar, men nu ska arbetet skötas av lärosätena själva. Det innebär högskolan behöver utveckla processer och rutiner så att de säkrar att studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade.

Uppdraget för UKÄ blir därmed att granska lärosätets interna kvalitetssäkringsarbete, hur processer och rutiner ser ut och på vilket sätt de kan garantera att de hittar och rättar till brister.

– Vi ska själva bygga upp vårt kvalitetssäkringssystem. Istället för att redovisa våra enskilda program ska vi redovisa våra rutiner. Gunilla Mårtensson har mycket stor kunskap av kvalitetsarbete bland annat från sin tid som ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden, säger rektor Maj-Britt Johansson.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.