Rektorer ska bli bättre på jämställdhet

Nu ska jämställdheten i Stockholms läns skolor bli bättre. Främst skolledare, men även lärare, politiker och tjänstemän ska under året utbildas i jämställdhet, homofobi, diskriminering och trakasserier i skolans värld. Efter avslutat utbildning ska rektorerna vara färdiga med strategier och planer för jämställdhetarbetet vid den egna förskolan eller skolan. Blir metoden framgångsrik kommer fler län att dra igång liknande projekt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.