Rektorer vill höja kvaliteten i digitaliseringsarbetet

Digitalisering Digitalisering av skolundervisningen har länge varit en vattendelare. En ny rapport visar var rektorer ställer sig i frågan.
– Det har inte funnits någon strategi, säger Johanna Karlén, kvalitetschef Swedish Edtech Industry.

Rektorer vill höja kvaliteten i digitaliseringsarbetet
Foto: StockAdobe

Rapporten är baserad på telefonintervjuer med 141 rektorer från olika delar av landet, olika storlek på skolor och olika skolformer. Sju av tio rektorer skattade sig som bra på att leda och organisera det strategiska, digitala utvecklingsarbetet på sina skolor, men en av fem ansåg att deras digitala kompetens inom området är för låg. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Önskan om erfarenhetsutbyte

– Rektorerna är en viktig länk mellan lärarna och förvaltning och deras kompetens att leda arbetet med att välja och värdera digitala lärresurser är avgörande, säger Anna Åkerfeldt, forskare och metodutvecklare för Swedish Edtest och huvudförfattare till rapporten.

Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtest instämmer i resonemanget:

– Rapporten visar att rektorerna behöver mer erfarenhetsutbyte och mer stöd i hur de i sin tur kan stötta lärarna att välja digitala lärresurser. I och med att rektorerna sitter emellan förvaltning och skola behöver de vara trygga i hur de kan förmedla lärarnas behov och vice versa – och även känna säga trygga i att säga nej ibland.

Ojämnt kunskapsläge

Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtest.

Majoriteten av rektorerna svarade att det oftast finns en process för hur valet av digitala lärresurser och läromedel ska gå till. Trots det uppger två av tre att det är ett utmanande eller mycket utmanande arbete, där bristen på tid är en anledning. Det framgår också att det finns ett glapp mellan lärare, rektor och central förvaltning gällande hur inköpen ska gå till.

Enligt Johanna Karlén har det bland annat saknats kunskap om det digitala ekosystemet – alltså kombinationen av tjänster och produkter som tillsammans möter ett sammansatt behov

– Skälet till att digitaliseringsarbetet har skilt sig så mycket åt på olika skolor och runtom i landet är för att det har varit decentraliserat fram till 2017. Det har inte funnits någon strategi innan dess utan hygienfaktorerna har hanterats av eldsjälar. Nu fokuseras det mer på kvalitet i den nya strategin och utifrån styrdokumenten, vilket förhoppningsvis kommer ge resultat, säger Johanna Karlén.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste