Respektfullt ledarskap och hälsa hänger ihop

Hälsa och effektivitet i små företag hänger nära samman med ett respektfullt ledarskap, god laganda, kreativt arbete och måttliga arbetskrav. Det visar doktoranden Stig Vinberg vid Arbetslivsinstitutet i Östersund i en ny avhandling om svenska och norska småföretag. Stig Vinberg har med hjälp av enkäter och intervjuer studerat 118 små företag och 50 små offentliga arbetsplatser i Sverige och Norge. Han studier visar att delaktigheten bör vara hög från både ledare och medarbetare när företaget ska genomföra förändringsarbete i arbetsmiljön och hos individen. Det ger fler positiva effekter jämfört med förändringar som genomförts med lågt inflytande från de anställda.

– Förändringsarbeten med en bred strategi och hög involvering från medarbetare och ledare kan användas i små företag och bidra till att förbättra personalens hälsa och företagets effektivitet. För att nå framgång måste integrerade strategier och modeller utvecklas och anpassas till de mindre företagens mer begränsade resurser och starka orientering på nuläget, kommenterar Stig Vinberg.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.