Reviderad standard för informationssäkerhet

Nu finns en ny reviderad standard för ledningssystem för informationssäkerhet. Standarden innehåller en processmodell som hjälper till med att planera, införa och förbättra effektiviteten på ledningssystem för informationssäkerhet. Den reviderade standarden har en tydligare processinriktning och bättre beskrivning hur man bygger upp ett ledningssystem och hur man underhåller det. En annan nyhet är att standarden har samma struktur och grundmodell som ISO 9000 och ISO 14000, vilket gör det lätt att integrera den med dessa system. Standarden heter Ledningssystem för informationssäkerhet. Specifikation med vägledning för användning, SS 62 77 99-2.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.