Revidering av ISO 9001 – äntligen blir det verklighet

Standarder I höst är det åtta år sedan ISO 9001 senast reviderades. Sedan dess har många medlemsländer drivit frågan om en ny revidering. En stark opinionsbildning har fått effekt: nu påbörjas uppdateringen av kvalitetsvärldens heliga graal.

Revidering av ISO 9001 – äntligen blir det verklighet
Ulrika Edholm, projektledare vid Sis.

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Enligt Ulrika Edholm, projektledare på SIS, är ISO 9001 inom många företag en slags moderstandard – det är den som utgör basen för övriga standarder. Därför kom beslutet om revidering inte en dag för sent förklarar hon.

– Standarden används i många olika länder och beroende på var man befinner sig har man olika syn på dess användningsområden. Inom svenska kommittén anser vi att ISO 9001 behöver moderniseras eftersom kvalitetsbegreppet har breddats. Det handlar inte bara om att säkra leveranser till kund utan till alla intressenter, säger hon och fortsätter:

– I dag räknar vi hela samhället som en intressent, vilket gör digitalisering och hållbarhet mer relevant för den här standarden än tidigare.

Sverige har varit drivande i att få till stånd en uppdaterad version av ISO 9001. Det blev tydligt inte minst under våren då SIS skickade in en skrivelse till det globala ISO-organet om varför standarden behövde moderniseras. Därefter gjorde flera andra länder detsamma och skickade in sina argument för en revidering.

– Sverige har länge varit långt fram i det här arbetet – inte minst eftersom vi har flera kända storföretag som Volvo, Ericsson och Scania vars arbete utgår från ISO-standarder.  Nu uppmanar vi att fler små och medelstora företag samt fler organisationer från offentlig sektor ska ansluta sig till den svenska kommittén, för att ytterligare bredda perspektivet och representationen, säger Ulrika Edholm.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.