Revision i svår balansgång

Kontrollant, coach eller konsult. Nya förväntingar ställer nya krav på revisionen och revisorns roll håller gradvis på att förändras.

Synen på externa revisioner håller på att förändras. Den kontrollerande delen upplevs inte längre som skrämmande, istället är det allt fler som väljer att se möjligheterna med revisionen. Revisorn kan ge en utomståendes blick på företaget och lyfta fram värdefull information för det fortsatta förbättringsarbetet.

Med detta följer också att revisorn delvis får en ny roll där den kontrollerande funktionen tonas ned. Bozena Poksinska, nyligen disputerad vid Avdelningen för kvalitetsteknik på Linköpings universitet, har forskat kring införandet av ISO 9000 i företag. Hon konstaterar att förändringar av kraven i ISO 9001:2000, med bland annat större fokus på ständiga förbättringar, är en bidragande orsak till detta.

Inte rätt eller fel

– Fokus ligger på andra saker i den nya versionen av standarden, förklarar hon. Det handlar inte längre enbart om granskningsbara krav där det antingen är rätt eller fel. Detta har gjort att revisorn måste anta en roll som mer liknar konsultens uppgifter.

Men häri ligger också svårigheten för revisorerna. Som utsänd från det ackrediterade certifieringsorganet är revisorns uppgift att analysera och bedöma att verksamheten uppfyller de krav som standarden ställer. Då kan de inte samtidigt kliva in i konsultrollen. Men att enbart hålla sig till den granskande rollen är heller inte hållbart i längden.

– Certifieringsorganen kan inte jobba på det viset, påpekar Bozena Poksinska. Kan de inte erbjuda företagen något mer riskerar de att tappa sina kunder.

Oklara förväntningar

Bozena Poksinskas forskning visar nämligen att revisorn spelar en viktig roll i att påverka synen på och arbetet med ledningssystemen. Företag som har en mer utvecklingsorienterad revisor har också ett mer levande förbättringsarbete.

Grundproblemet som hon ser det är att det inte längre är tydligt vilken roll revisorn ska ha, vilket är negativ både ur certifieringsorganens perspektiv och de certifierade företagens. Det finns en osäkerhet om vad man ska förvänta sig av revisionen.

– Det behövs en debatt kring revisorns nya roll och hur den ska definieras, betonar Bozena Poksinska.

Mer kontroll

Göran Brohammer, sverigechef för certifieringsorganet BVQI, bekräftar att synen på revisorns roll håller på att förändras och att nya ISO 9000 har en del i detta. Revisionerna handlar inte lika mycket om den byråkratiska delen att kontrollera att rutiner och beskrivningar finns på plats, utan mer fokus ligger på ständiga förbättringar. Samtidigt har företagen börjat ifrågasätta vad man får ut av revisionen. De vill ha något mer än bara kontroll.

– Det är en förändring på gång, marknaden har styrt det så. Detta är en trend som gäller alla standarder, konstaterar Göran Brohammer.

Men han är också noga med att poängtera att revisorerna inte får bli konsulter, det är inte deras uppgift. Hos BVQI har man löst problemet genom att ställa sig mitt emellan konsulten och kontrollanten. Här talar man istället om coachning.

– Som coach kan man ge ett mervärde, utan att ge de färdiga lösningarna. Sedan är det upp till företaget självt att bestämma vad man vill göra av informationen, förklarar Göran Brohammer. Men det är en svår balansgång där det gäller att inte tippa över på fel sida.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.