Revision på distans med Google-glasögon ger nöjdare kunder

REVISION C1 Certification är certifieringsorganet som inte väjer för att gå nya vägar. Vid revisionerna skrivs inga avvikelser mot standardkraven och vissa kunder utrustas med Google Glass som gör det möjligt att utföra revisionerna med hög effektivitet även på distans.

Revision på distans med Google-glasögon ger nöjdare kunder
Med hjälp av Google-glasögon kan C1 Certification göra revision på distans.

Certifieringsbranschen präglas av en djupt rotad konservatism och låg innovationsgrad. Det menar Thomas Andersson, ägare och grundare av C1 Certification i Stockholm, med lång erfarenhet  av branschen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Närmast kom han från Intertek i Norden, där han bland annat under sju år var vd för certifieringsverksamheten i Norden respektive Tyskland, Österrike och Schweiz. Dessförinnan var han lika länge som marknadschef inom DNV.

– När vi inför starten gick ut och gjorde djupintervjuer med certifierade verksamheter framkom det att en klar majoritet av kunderna ville ha ut mer av revisionerna. En del var klart missnöjda med sin nuvarande leverans. De flesta ville gärna se en annan, modernare förpackning av tjänsterna, förklarar han.

Digital ackreditering

I juni 2020, mitt under första vågen av pandemin, fick C1 Certification klart med sin ackreditering som certifieringsorgan. Det var för övrigt första gången som Swedac genomförde ackrediteringen utan ett fysiskt besök, utan enbart med hjälp av digitala verktyg.

Revision på plats, som det brukar se ut. Lars Liljeqvist och Thomas Andersson.

En hög grad av innovation och nytänkande har även blivit en av hörnstenarna i Thomas Anderssons nya bolag.

– Målgruppen är mogna kunder som vill använda sin certifiering till någonting mer än bara ett tjusigt diplom att sätta upp på väggen. Men tyvärr är det alltför få företag som använder sitt certifierade ledningssystem till ett aktivt verktyg för att förbättra verksamheten och säkerställa sin måluppfyllnad, understryker han.

Certifiering av ledningssystem

C1 Certifications ackreditering omfattar i dag certifiering av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, men man överväger att utöka sin ackreditering till både fler områden och fler marknader. I Danmark öppnade man verksamhet så sent som i april i år.

– Någon uttalad tillväxtstrategi hade vi inte vid starten. Ändå har tillväxten varit extrem. Kundkretsen växer stadigt och numera har vi kunder inom de flesta branscher – fastigheter, återvinning, trading, handel, bygg och så vidare, berättar Thomas Andersson.

Utgår från ledningsprinciperna

Att C1 Certifications valt att gå sina egna vägar har fått konsekvenser inte minst för revisionerna. Medan de flesta andra certifieringsorgan utför sina revisioner mot standardkraven gör revisorerna från C1 Certification sina bedömningar enligt en egenutvecklad mognadsmodell som utgår från ledningsprinciperna i respektive standard.

– Det är stor skillnad. Framförallt ökar förståelsen då dialogen nu är baserad på ett verksamhetsnära språk istället för standardernas svårbegripliga numerära kapitelindelning, säger Thomas Andersson.

Pratar verksamhetens språk

När Iso utvecklade ledningssystemstandarderna i mitten av 1980-talet försökte man identifiera vilka faktorer som kännetecknar de mest framgångsrika verksamheterna. För till exempel Iso 9001 har det utmynnat i sju ledningsprinciper som ligger till grund för kraven.

– Genom att revidera mot ledningsprinciperna i stället för standardkraven pratar vi verksamhetens språk. Det skapar engagemang hos både högsta ledningen, chefer och medarbetare, förklarar Thomas Andersson.

Mognadsmodell med fem steg

Till varje ledningsprincip har C1 Certification därefter kopplat sin mognadsmodell med fem steg. Första trappsteget motsvarar certifieringskraven, medan de återstående fyra stegen enbart handlar om förbättringar.

Vid revisionen bedömer revisorerna var i modellen som verksamheten befinner sig. En placering högt upp är bevis för att företaget har en väl fungerande verksamhet med hög lönsamhet, gott ledarskap och engagerade medarbetare.

– På så sätt blir certifieringen ett konkret förbättringsverktyg. I stället för att vid revisionens slutmöte prata om hur man ska släcka avvikelser blir det en diskussion om förbättringsarbete och framdrift – hur det ska genomföras, vem som ska göra det, vilka resurser som krävs och när det ska vara klart, säger Thomas Andersson.

Nöjda kunder

Swedacs ackreditering ger stor frihet och lägger inga hinder i vägen för den certifieringsmodell som C1 Certification utvecklat, menar han.

– Att revidera mot standardkraven är någonting som branschen hittat på. Det är naturligtvis väldigt mycket enklare att hålla sig till kapitelindelningen i standarden. Men vilket mervärde ger det? Jag har träffat åtskilliga kvalitetschefer som känner sig ensamma och uttrycker frustration över att högsta ledningen inte förstår poängen med ledningssystemstandarderna. Det visar att branschen har en hemläxa att göra för att försvara sitt existensberättigande, fastslår Thomas Andersson.

Vad tycker då kunderna om den här typen av revision?

– Kundnöjdheten är skyhög. Efter varje aktivitet ringer vi upp kunderna och frågar vad de tycker. Tre saker sticker särskilt ut – mognadsmodellen, revisorernas kunskap och kompetens samt snabbheten, sammanfattar han.

Revisioner med Google Glass

Men även i andra avseenden skiljer sig C1 Certification från mängden. För att kunna genomföra revisioner på distans under pandemin har man tagit hjälp av så kallade Google Glass. De smarta glasögonen skickas till kunderna som sätter på sig dem vid revisionen. I glasögonbågen sitter en högupplöst kamera, en högtalare och en mikrofon.

Alla funktionerna kan styras av revisionsledaren på distans som på så sätt kan kommunicera med kunden samt med perfekt skärpa se allt som kunden ser i realtid.

– Glasögonen används frekvent och både kunder och revisorer är nöjda samtidigt som resekostnader och miljöpåverkan reduceras, säger Thomas Andersson.

Swedacs ackrediteringsförordning ställer dock höga krav vid den här typen av distansrevisioner. Certifieringsorganet måste först göra en riskanalys för att försäkra sig om att kunden har tillräcklig teknikmognad.

– De teknikintresserade kunderna är lyriska. Det här är definitivt en teknik som kommit för att stanna, fastslår Thomas Andersson.

De 7 ledningsprinciperna

  1. Kundfokus
  2. Ledarskap
  3. Medarbetarengagemang
  4. Processinriktning
  5. Förbättring
  6. Faktabaserade beslut
  7. Relationshantering

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.