Revisioner på distans ökar trycket på branschen

Revision Under pandemin har efterfrågan på inspektioner och revisioner som görs på distans skjutit i höjden. Från att ha varit en tämligen konservativ bransch sker nu en snabb omställning. Nu ökar behovet av samsyn i branschen på hur ”remote” en revision egentligen får vara.

Revisioner på distans ökar trycket på branschen
Pandemin ställer krav på omställning till revisioner på distans. Bild Stock Adobe.

Digitala revisioner på distans, som i branschen kallas ”remote”, har ökat markant under coronakrisen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Jörgen Backersgård är ordförande för Swetic som är branschorganisationen för företag som arbetar med besiktning, kontroll och certifiering. Han ser att pandemin har varit en accelerator för utvecklingen som tvingat branschen att tänka i nya banor som har förändrat en hel del väl rotade traditioner i branschen.

– Vi har nog överskattat betydelsen av den fysiska närvaron. Vi är en ganska konservativ bransch inte för att vi är tråkiga eller teknikfientliga utan för att vi är styrda av direktiv som bidrar till att vi blir lite långsammare på att implementera ny teknik.

Viktigt bygga kvalitetsstruktur

Swetic har inte några rekommendationer på hur arbetet ska gå till på distans men Jörgen Backersgård menar att det är centralt för branschen att inte streta emot utvecklingen utan tvärtom, bidra till en så förnuftig användning som möjligt. Samtidigt är det viktigt att värna kvalitet, integritet och oberoende och inte urholka sitt förtroende.

Jörgen Backersgård ger tips på en mer värdeskapande internrevision.
Jörgen Backersgård, Swetic.

– Därför är det är viktigt att bygga upp en kvalitetstruktur och ett skyddsnät kring den insats man gör. Det gäller både från kunden och det ackrediterande företaget. Kvalitetssäkringen av bedömningen kommer att bli en viktig fråga för den nationella ackrediteringsorganisationen. Vi behöver vara överens om samma tolkningar och tillämpningar på hur remote man får lov att bli.

Han menar att på internationell nivå behöver branschen ta fram en gemensam kravnivå och guidelines i hur långt man får tillämpa remote, till exempel gäller det även bedömningen av ledningssystem på distans. Det finns idag ingen policy eller tydliga riktlinjer för detta.

Ny teknologi utmanar

En annan utmaning för branschen som diskuteras är kvalitetsaspekten på objekt eller processer som övervakas av ny teknologi som till exempel sensorer och IoT*-lösningar Det kan vara hissar eller lyftkranar som har inbyggda självkontroller eller självtest.

Här är det viktig att den som gör inspektionen har stor förståelse för hur systemet fungerar och ett processkunnande för att förstå vad det är som är säkerhetsrisker.

– Här måste det säkerställas att säkerhetskontroller fortfarande genomförs av en organisation som har förståelse och insikt i teknologin och har en helhetsyn.

Hybridlösningar i framtiden

Jörgen Backersgård spår att framtidens inspektioner och revisoner kommer att bli en hybrid av remote och fysisk närvaro. Fortfarande finns en del utmaningar med att kontrollera risker när man inte är på plats.

– Vissa kravmoment är fortfarande svåra att göra på distans. Till exempel att utvärdera i vilken grad ett arbetsmiljösystem är implementerat i verksamheten. Att gå in i en verksamhet och exempelvis göra stickprov är svårare på distans, säger han och tillägger att möjligtvis passar det bättre för kvalitet som är mer av en dokumentationsgranskning.

Jörgen Backersgård ser att det är flera parallella drivkrafter som skyndar på digitala, remote revisioner och inspektion.

– Förutom restriktioner kring pandemin driver även miljöaspekter på där vi ser att exempelvis resandet kan minska. Det bidrar givetvis till högre kostnadseffektivitet som driver den utvecklingen framåt. Samtidigt utvecklas teknologin, både plattformar och verktyg för att tekniska kontroller och bedömningar ska kunna ske mera digitalt.

Fortfarande vikigt med relation

Men Jörgen Backersgård höjer ändå ett varnande finger för att kraven på kostnadseffektivitet inte får gå för långt. Rent hypotetiskt skulle en revison kunna göras på distans från lågkostandsländer långt utanför Norden, vilket skulle ge en helt annan kostnadsbild.

– Visst finns det globala aktörer som skulle kunna ge mer konkurrenskraftiga alternativ. Men det är fortfarande lika viktigt med relationen mellan den som bedömer och den som bedöms. Det handlar om förståelse för helheten och i vilken man verkar.

*Internet of Things

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.