Riksrevisionen granskar cybersäkerheten

Digitalisering Har regeringens strategi för informations- och cybersäkerhet varit effektiv? Det ska Riksrevisionen ta reda på i en ny granskning.

Riksrevisionen granskar cybersäkerheten
Cyberhoten ökar – men säkerheten hänger inte med. Foto: Stock Adobe

Cyberhoten mot Sverige växer. Om det är Säkerhetspolisen, den militära underrättelsetjänsten och Försvarets radioanstalt eniga i sina rapporter. Cyberattacker kostar samhället enorma summor, men hotbilden gäller också demokratin och grundläggande funktioner. Ett cyberhot kan rikta sig mot allt från informationshämtning till vatten- och strömförsörjning.

Stora brister på alla områden

Riksrevisionen har tidigare granskat regeringens och olika myndigheters styrning av informationssäkerheten, både 2014 och 2016. Sedan dess har en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet antagits, som nu blir föremål för en ny granskning av Riksrevisionen. Uppfattningen är att problem kvarstår inom strategins samtliga områden.

– Regeringens strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet har nu varit på plats fem år. Trots det ser vi tydliga indikationer på kvarvarande problem inom strategins samtliga områden, säger riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar från myndigheten.

Genom granskningen ska man ta reda på om regeringens arbete för att stärka Sveriges informations- och cybersäkerhet har varit effektivt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.