Riksrevisionen vill se samordning av myndigheters administration

Offentlig förvaltningverksamhet Samordna admininistrativa uppgifter mera – det är Riksrevisionens råd till Sveriges statliga myndigheter.

Riksrevisionen vill se samordning av myndigheters administration

Riksrevisionen har studerat den statliga administrationen i en ny rapport. Trots att det har funnits ambitioner att administrationens andel ska minska ser man motsatta tendenser på flera håll; administration växer mer än myndigheternas kärnverksamhet.

På de flesta statliga myndigheter har den administrativa personalen minskat och centraliserats på senare år, men ibland med resultatet att chefer får fokusera mer på administration och mindre på sin personal.

Hos Kronofogden, som är en av de myndigheter där Riksrevisionen har intervjuat personal, berättar flera sektionschefer att de själva ägnar allt mer av sin tid åt administrativa uppgifter. Detta på grund av ett ökat fokus på uppföljning och produktionsstyrning. IT-systemen är i flera fall gamla och olika system används för olika ändamål – ett för löner, ett annat för schemaläggning och så vidare.

FAKTA

Riksrevisionens råd till regeringen

• Undersök om digitaliseringen av myndigheternas administrativa verksamhet kan underlättas genom ökad samordning eller förbättrade rättsliga förutsättningar.
• Utvärdera hur införandet av Statens servicecenter har påverkat de administrativa kostnaderna inom staten och ta ställning till hur reformen bör drivas vidare
• Undersök om andra typer av åtgärder kan vidtas för att intensifiera arbetet med att ge myndigheterna goda förutsättningar för att effektivisera eller på andra sätt minska sin administration.

Digitalisering skapar ny administration

Trots att det har funnits ett stort fokus på digitalisering har den gått långsamt, konstaterar Riksrevisionen. Ibland har själva digitaliseringen skapat nya omfattande uppgifter, som i vissa fall borde samordnats.

– Ett talande exempel är att myndigheterna på egen hand har behövt hantera de förändringar som införandet av dataskyddslagen (GDPR) har inneburit. Här hade mer samordning sannolikt bidragit till effektivare resursanvändning, säger Henrik Allansson, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare finns Statens Servicecenter, som sköter löneutbetalning åt alla statliga myndigheter. Riksrevisionen tycker att Statens Servicecenter ska utvärderas, så att man kan ta ställning till nyttan och utveckla användningen av det för fler administrativa uppgifter som går att samordna.

Från Statens Servicecenter meddelas i ett pressmeddelande att mer samordning är på gång. Man har just anslutit Bolagsverket till tjänsten Heroma för löneutbetalningar. Tjänsten har också funktioner för stöd för rekrytering, rehab, kompetens- och utbildningsadministration samt tidrapportering. Statens Servicecenter förväntar sig att inom en fyraårsperiod hantera runt 100 000 löner för olika myndigheter inom systemet.

– Första kundmyndigheten i Heroma är en efterlängtad och viktig milstolpe. Heroma är ett väldigt användbart system som gör det enklare och effektiviserar administrationen på kundmyndigheterna, säger generaldirektör Thomas Pålsson i ett pressmeddelande.

Läs hela rapporten

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.