Risk att svenskt kvalitetsarbete blir omkört

Krönika Ibland verkar vi svenskar tro att vi kan allt och att all viktig kunskap finns på hemmaplan. Detta gäller även inom kvalitet. Men det är lätt att bli omkörd om man inte hela tiden förbättras jämfört med sina globala konkurrenter, skriver Lars Sörqvist.

Risk att svenskt kvalitetsarbete blir omkört
Foto: Adobe Stock/Raphaelle Sisask

Även om svensk exportindustri historiskt haft enorma kvalitetsrelaterade framgångar och den svenska välfärdsmodellen setts som världsledande, innebär inte detta att vi är vaccinerade mot dålig kvalitet och besitter lösningar på dagens alla utmaningar. Särskilt då kvalitet är relativ och vi ständigt jämförs med vad andra presterar och levererar. Det är alltså lätt att bli omkörd om man inte hela tiden förbättras.

Betydelsen av att ha utblick och förstå vad som sker i omvärlden är stor och ökande. I en global värld behöver kvalitetsprofessionella också vara globala. Ny kunskap och viktiga erfarenheter utvecklas ständigt på olika ställen runt om i världen. Detta är något som blivit allt mer påtagligt på senare år då nya länder allt mer tagit kvalitetsledningen. Både inom privat och offentlig verksamhet. Organisationer som saknar rätt utblick riskerar att hamna hopplöst efter.

Kvalitetsrörelsen växte ursprungligen fram i USA för ungefär hundra år sedan genom pionjärer som Walter Shewhart, Joseph Juran och Edwards Deming. Under efterkrigstiden togs bollen över av Japan som på bred front tillämpade framgångsrikt kvalitetsarbete. Detta triggade i sin tur en stark kvalitetsvåg i hela västvärlden, som vid denna tid hamnat på efterkälke. Sedan en hel del år sker dock den mest ambitiösa kvalitetsutvecklingen i Kina, som allt mer håller på att passera väst kvalitetsmässigt och därigenom även ekonomiskt. Om vi inte förstår vad som händer i världen lär det förr eller senare bli ett tufft uppvaknande.


Mycket ute och reser

Sedan snart 30 år har jag tillbringat mycket av min tid internationellt. I globala nätverk, som forskare, som mentor i företagsledningar i olika länder, på konferenser runt om i världen, som professor i Kina och genom utbildningar jag genomfört på de flesta kontinenter. Detta har varit oerhört lärorikt och utvecklat stor ödmjukhet inom mig inför hur mycket kunskap, erfarenhet och engagemang det finns för kvalitet i omvärlden. Jag rekommenderar därför dig som vill lära mer och fortsätta utvecklas att ta steget ut i kvalitetsvärlden.

Idag är jag president för och leder den internationella kvalitetsrörelsen International Academy for Quality, IAQ. Ett av mina huvudmål är att bygga stabila broar mellan kvalitetsorganisationer och kvalitetsprofessionella runt om i världen. Om kvalitetsarbetet ska fortsätta att utvecklas är detta en förutsättning. Något som dessutom är centralt om en mer hållbar utveckling ska uppnås och framtida välfärd säkras. Detta är dock inte möjligt genom att endast jag och mina kollegor, som leder olika nationella kvalitetsorganisationer runt om i värden, samverkar allt mer och djupare. Det kräver också att du som kvalitetsprofessionell hänger med på resan ut i världen.


Vänd blicket utåt

En bra början är att vända blicken utåt. Genom att läsa böcker och botanisera på nätet kan du lära en del. För att förstå mer rekommenderar jag deltagande i konferenser och studieresor utanför Sverige. Lär känna människor i andra länder och bygg internationella nätverk. Kanske kan ditt jobb skapa möjligheter att komma ut. Jobba närmare kunder och leverantörer i andra kulturer. Eller varför inte engagera dig i kvalitetsorganisationer med internationella kopplingar. Inom IAQ har vi också en hel del aktiviteter och projekt som skulle kunna behöva ditt stöd.

Mitt råd är alltså att öka din utblick och bli en del av brobyggandet. Tillsammans är vi mycket starkare än vi är ensamma!

Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates och president International Academy for Quality, IAQ

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.