Riskfrågor långt ned på agendan

Svenska bolagsstyrelser lägger allt mindre tid på riskfrågor trots att riskbilden har ökat. De svarande anger också att de har dålig information och överblick över företagets risker, visar en undersökning.

Riskfrågor långt ned på agendan
Stock.xchng

Styrelsemedlemmar i 100 svenska företag har intervjuats i undersökningen Styrelsernas arbete med systematisk riskhantering 2012, som PWC presenterade innan sommaren. Tiden som ägnas åt riskfrågor har minskat sedan 2009, samtidigt anger de intervjuade att riskbilden har ökat.

Undersökningen visar också att flera företag saknar en struktur i riskarbetet. Var femte ledamot tycker inte att de har tillräcklig information och överblick när det gäller företagets risker. Och färre ledamöter anser att styrelsen ställt krav på ledningen när det kommer till löpande rapportering av riskanalyser och riskkontroll. När de svarande får värdera vilka risker som är viktigast har de fiannsiella riskerna ökat i betydelse. I årets undersökning anger 96 procent dessa risker som viktiga. ”009 var siffran 88 procent.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.