Roligt på jobbet skapar lycka

Arbetsgivaren kan påverka flera av de faktorer som skapar lycka i livet för de anställda. Det visar HR-koncernen Wise Groups lyckoundersökning Wise Happiness.

Roligt på jobbet skapar lycka

Wise Group har låtit ett representativt urval på 5 000 personer i Sverige och Danmark svara på en enkät om vad som skapar lycka. Det visar sig att fem i topp berör områden där arbetsgivaren skulle kunna påverka välbefinnandet positivt. God psykisk hälsa kommer på första plats, följt av acceptabel stressnivå i privatlivet, tillräckligt bra ekonomi i hushållet, god fysisk hälsa och roligt på jobbet.

– Lyckliga människor sprider glädje, välmående och motivation. De presterar bättre och bidrar därför till högre lönsamhet. Vår lyckoundersökning identifierar de positiva drivkrafterna som vi alla behöver för att må bra. En viktig vägledning för både arbetsgivare och individer, säger Roland Gustavsson, vd på Wise Group i ett pressmeddelande.

Arbetsgivaren kan kanske inte påverka stressnivån i privatlivet, men väl vara med och bidra till ökad lycka och välbefinnande genom att exempelvis främja god arbetsmiljö, ge skälig lön och erbjuda friskvårdstimme.

Undersökningen visar att brytpunkten för när lönen slutar att påverka lyckan sker när hushållets årsinkomst överstiger 600 000 kronor, alltså vid cirka 25 000 kronor i månaden i ett hushåll med två inkomster. Den visar också att möjligheten att träna på arbetstid ökar viljan till att motionera och ta hand om sin hälsa. När medarbetarna får möjlighet att motionera på arbetstid får det 50 procent fler att träna mer än två gånger i veckan.

Respekt från chefen viktigt

För medarbetare som upplever psykisk ohälsa är jobbet än mer avgörande för upplevelsen av lycka än för personer som inte upplever några sådana besvär. Respekt från chefen hamnar högst på listan, följt av stolthet över att jobba på företaget, roligt på jobbet och utvecklingsmöjligheter.

– En vanlig uppfattning är att stress på jobbet är orsaken till psykisk ohälsa. Vår undersökning visar däremot att ett stressfritt arbetsliv kommer först på åttonde plats när det gäller välmående bland personer med psykisk ohälsa. Ett stressfritt privatliv visar sig vara viktigare. Jag skulle råda företagen att prioritera respekt bland chefer och medarbetare högst, även om jag tycker att man ska arbeta med samtliga parametrar för att skapa ett arbetsklimat där alla mår bra, säger Roland Gustavsson.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.