Rollspel ökar känslan för patienten

Förändringsarbete Med hjälp av ett dramapedagogiskt rollspel kan vårdpersonal bli bättre på att ingripa när de ser att en patient kränks.

Anke Zbikowski vid Linköpings universitet har i sin avhandling undersökt om personal med hjälp av Forumspel, som är ett dramapedagogiskt rollspel, kan lära sig att känna igen kränkande situationer och våga agera.

– Forumspel används i utbildning av studenter och vi ville pröva metoden även bland yrkesverksamma, säger Anke Zbikowski, som även är gynekolog och bland annat genomfört studien på en kvinnoklinik.

Hon konstaterar att nästan 20 procent av svenska gynekologipatienter någon gång har upplevt att de blivit kränkta i vården. Det kan handla om allt från nedlåtande ordval till att en undersökning som gör ont inte avbryts trots att patienten ber om det.

Enligt Anke Zbikowskis studie blev sjukvårdspersonal som deltagit i workshopar med Forumspel bättre rustade att se situationer ur patientens perspektiv och kunna ingripa vid en kränkning.

Hon har även gått igenom läkarnas svenska etiska kod och de internationella koder som gäller för gynekologer, sjuksköterskor och barnmorskor.

– I regel utgår de etiska koderna från personalens perspektiv och berör inte hur den som bevittnar andras övertramp ska agera. De tar inte heller hänsyn till att vårdpersonalen agerar i grupp och ingår i ett system med maktfördelning mellan olika personalgrupper.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.