Så beställer du användarvänliga it-lösningar

Upphandling Använbarhet står i fokus i en ny bok med titeln: Att beställa användbara it-system.

Så beställer du användarvänliga it-lösningar

Boken är skriven av Åke Walldius och Clas Thorén är har tillkommit på initiativ av regeringens Användningsforum.

I boken får man ta del av konkreta exempel på hur användbarhet och tillgänlighet kan tas med vid upphandlingar och beställningar av it-system. Med sex tydliga fallstudier, från både privat och offentlig sektor, ska man få följa processerna och hur man i varje enskilt fall resonerat kring kraven på användbarhet. Bland exemplen återfinns bland annat beställningar av Försäkringskassans självbetjäning, Scanias interna beställnings och adminverktyg samt Ekonomistyrningsverkets ramavtal för e-handelstjänster.

Tanken med tillvägagångssättet är att alla som läser boken enkelt ska hitta en modell som passar det egna projektet bäst.

Boken avslutas även med en sammanfattning med fem lärdomar från de olika exemplen. För den som inte vill köpa den fysiska boken går det även bra att ladda ner rapporten på Användningsforums sida, där den är gratis. Klicka här för att öppna i nytt fönster.

 

Fakta

Användningsforum

Användningsforum är regeringens initiativ. Forumets huvuduppgift är att säkerställa en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet som en kvalitetsaspekt av it. Utgångspunkten är kunskaper och erfarenheter från det allmänna, frivillig- och intresseorganisationer, branschen och forskarsamhället.

Syftet är att peka på viktiga konkreta förutsättningar för användbarhet och tillgänglighet. Man ska också visa exempel på hur användbarhet och tillgänglighet kan implementeras och följas upp av ansvariga aktörer.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.