Så bidrar jämställdhet till lönsamhet

Boken Genusmedvetet ledarskap, resan från ickefråga till tillväxtfråga visar hur ett genusmedvetet ledarskap kan utveckla organisationer till attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsplatser.

Vad innebär det för tillväxten och konkurrenskraften att ta jämställdhetarbetet på allvar? Det undersöks i denna bok där praktiska exempel ur verksamheten används för att belysa jämställdhetens effekter.

Det handlar om att genusmedvetna chefer och ledare skapar jämställda organisationer där förväntningar och föreställningar om män och kvinnor, manligt och kvinnligt, blir synliggjorda och därmed möjliga att förändra. Förändringen leder till lönsammare företag. Ett av exemplen är Ericssonfabriken i Hudiksvall som genom sitt jämställdhetsarbete har synliggjort normer som hämmat verksamheten. Resultatet är ökad effektivitet med nära tio procent och en attraktivare arbetsplatskultur.

Boken som ges ut av Liber innehåller exempel från både offentlig sektor och privat näringsliv som skildrar processen och resultatet från organisationer där chefer och ledare vågat utmana och förändra. I slutet av boken finns även goda råd till dem som vill påbörja sin egen förändringsresa.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.