Så blir du attraktiv som arbetsgivare

Arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete har blivit allt viktigare för att arbetsgivare ska kunna rekrytera och behålla medarbetare. Men även andra faktorer som konkurrenskraftig lön och tjänstepension har betydelse för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, visar en färsk undersökning bland företagare.

Så blir du attraktiv som arbetsgivare

Flera rapporter har genom åren visat på vikten av en god arbetsmiljö. Och av en undersökning som Novus nu genomfört på uppdrag av Länsförsäkringar bland företagare framgår att nästan nio av tio tillfrågade anser att såväl den psykosociala som den fysiska arbetsmiljön är viktig både för företagaren själv och de anställda. Med det menas att arbetsplatsen är fri från mobbning och kränkning, att man arbetar aktivt med att minska stress och främja ett bra arbetsklimat, men även att man tar hänsyn till ergonomi, har skyddsutrustning med mera.

Undersökningen visar också att fler yngre än äldre företagare lyfter fram den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön som avgörande faktorer.

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar.

– Det bådar gott för framtiden att yngre företagare har ett större fokus på den psykosociala arbetsmiljön som en del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Eftersom vi har en stor samhällsutmaning med psykisk ohälsa och tillbringar mycket tid på jobbet så är ett löpande arbetsmiljöarbete avgörande för att man ska må bra och orka jobba länge, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Jobba hemifrån

I vissa branscher blir det allt vanligare att medarbetare jobbar hemifrån eller i andra miljöer utanför den ordinarie arbetsplatsen, som till exempel caféer. Även här har arbetsgivaren ett ansvar för arbetsmiljön, understryker Kristina Ström Olsson.

Läs även: Flexibelt arbete lockar de bästa talangerna.

– Friheten att själv få avgöra var och när arbetet ska utföras är det många som värdesätter högt. Men här har arbetsgivaren genom sitt arbetsmiljöansvar skyldighet att se till att det ändå blir en balans i arbetet och att arbetsmiljön är bra. Oavsett hur man lägger upp arbetet eller var man sitter och jobbar ska arbetsgivaren se till att det inte går överstyr, ett ansvar som delas med den anställde, säger hon.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kristina Ström Olsson betonar vikten av att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I det ingår fem övergripande delar – att undersöka arbetsförhållandena, göra en riskbedömning, åtgärda risker som kommit fram, göra en handlingsplan för det som inte genomförs direkt samt att följa upp och lära av arbetet.

Läs även: Bättre arbetsmiljö i små grupper.

– Se till att skapa ett gott arbetsklimat genom ett rättvist och stödjande ledarskap med öppen kommunikation. Ha nolltolerans mot kränkningar och mobbning. Se till att det sker återkommande medarbetarsamtal med närmaste chef. Det är faktorer som tillsammans främjar en hälsosam arbetsplats, säger Kristina Ström Olsson.

Attraktiv arbetsgivare

I undersökningen tillfrågas även arbetsgivarna vad som är viktigast att erbjuda anställda för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. De åtta viktigaste faktorerna är:

  1. Konkurrenskraftig lön 60 %
  2. Tjänstepension 35 %
  3. Sjukvårdsförsäkring 27 %
  4. Flexibel arbetstid 24 %
  5. Friskvårdsbidrag 19 %
  6. Flexibel arbetsplatsnärvaro 15 %
  7. Måltidsförmån 3 %
  8. Löneväxling 2 %

Om undersökningen.

Undersökningen om företagens fokus på arbetsmiljön utfördes genom webbintervjuer med 675 företag med upp till 49 anställda. Den genomfördes av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar. Respondenterna kunde välja fler faktorer som viktigast, vilket förklarar att summan av procentsatserna överstiger 100 procent.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.