Så blir revisionen ett effektivt verktyg

Certifiering Att Iso-certifiera sig kan vara antingen ineffektivt och dyrt eller ett effektivt sätt att driva ständiga förbättringar. Tre avgörande faktorer har stor betydelse för utfallet, enligt Patrik Flink, på Intertek.

Så blir revisionen ett effektivt verktyg
Emma Casserlöw

Revisionen är förstås en viktig del i det arbete mot ständiga förbättringar som följer med en certifiering enligt Iso-standarderna.

Här är utförandet helt avgörande. Inför revisionen måste verksamheten och de revisorer som ska genomföra arbetet ha en nära dialog där de tillsammans bestämmer fokusområden och vad man vill att revision och certifiering ska mynna ut i.

– Det är nödvändigt för att revisorerna ska fokusera på rätt saker, konstaterar Patrik Flink, Global Customer Manager och Lead Auditor på Intertek.

Med rätt mål i sikte blir de intervjuer som genomförs under revisionen mer relevanta. De personer som blir intervjuade ska efter mötet ha fått bekräftelse kring det som fungerar bra och blivit inspirerade att ta tag i de avvikelser som kommit fram.

Ställ krav på rapporteringen

Nästa viktiga bit är själva rapporteringen efter revisionen. Resultatet måste paketeras i bra rapporter. Det är ganska vanligt att planering och utförande är bra, men att rapporteringen brister, menar Patrik Flink. Exempelvis behöver informationen anpassas efter olika målgrupper, en rapport för exempelvis ledningsgruppen och en annan för de medarbetare som inte varit närvarande under själva arbetet.

Den sista viktiga faktorn är kompetens. Det räcker inte att revisorn kan själva standarden på sina fem fingrar. Hon måste också förstå och ha kunskap om den specifika branschen och verksamheten. Vad som är kritiska framgångsfaktorer och vad verksamheten har för strategi.

Bra samarbete ger framgång

– Det är inte alltid det fungerar så här, i vissa fall ser man certifieringsorganet som motpart men det är fel väg, menar Patrik Flink.

Det är med andra ord väldigt viktigt att ha ett nära samarbete med revisorerna redan från start och att avsätta tid så att revisorerna får möjlighet att sätta sig in ordentligt i verksamheten.

– Ställ krav på kompetens, bra paketering av rapporter och ha ett nära samarbete med dina revisorer, då får du ett bra utfall av certifieringen, konstaterar Patrik Flink.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.