Så bygger du ett högpresterande team

Förbättringsarbete Känslan av tillhörighet, fokus på det som driver oss framåt och tillit till de du är beroende av för att lyckas. Stridspiloten John Foley delar med sig av sina bästa tips för att skapa en högpresterande kultur.

Så bygger du ett högpresterande team
Anna Nyström

Hur bygger man ett högpresterande team? Vilka ingredienser behövs och hur kan du som ledare skapa den kulturen?

Under gårdagens konferens Riksforum för förslag och förbättringar, som arrangeras av C2 Management, delade John Foley med sig av sina tankar och erfarenheter från att ha varit stridspilot i den amerikanska marinens elitgrupp Blue Angels.

John Foley inleder med att visa en hissnande film där stridsflygplanen flyger i formation med bara en meters mellanrum.

– Sträck ut din arm, säger han. Tänk dig att du vid dina fingerspetsar har ett 22 ton tungt plan som flyger i 700 kilometer i timmen – upp och ner! Hur lyckas man skapa en grupp som blir så tajt, hur får man en grupp att nå den nivån av precision så att ni kan mötas i luften i den hastigheten?

Få med hjärtat i strategierna

Som pilot i Blue Angels räcker det inte med att vara bra, du behöver till att börja med vara en av de allra bästa piloterna i världen. Men inte ens det räcker. När John Foley själv började i Blue Angels fick han veta att det krävdes att han höjde sin förmåga med 300 procent för att kunna bli en del i teamet. Här finns det inget utrymme för ett medelmåttigt jobb. För att nå dit krävs det en kultur som bygger på tillit, kreativitet och förmågan att utmana varandra att hela tiden bli lite bättre.

Känslan av tillhörighet, mening och ett högre syfte med sitt uppdrag är enligt John Foley grundläggande i en sådan kultur.

– Grunden för att bygga högpresterande team är att förmedla en mening med det man gör. Du måste knyta ihop hjärnan med hjärtat. Allt börjar där, med vad du tror på, säger han.

Tron kan dock både hämma verksamheten och driva den. Den tro som håller oss tillbaka baseras på rädsla. Inom arbetslivet kan det vara rädslan att göra bort sig, att ge sig ut på osäker mark eller att misslyckas.

– Den rädslan gör att du inte kan fokusera. Passion, teamarbete och innovation, det är krafter som finns inom oss. Därför måste du frigöra tron på er förmåga, så att ni kan fokusera på de saker som driver er framåt.

Teamet är allt

En annan viktig ingrediens i ett högpresterande team är tilliten. I ett stridsflygplan, på 200 meters höjd, i 700 kilometer i timmen är tilliten en förutsättning – du måste kunna lita på att dina kollegor gör sitt jobb, vinklar upp planet i exakt rätt ögonblick och följer den process som man har förberett. Här finns inget utrymme att göra som man vill. På samma sätt som du är beroende av dina kollegor så är dina kollegor beroende av att du gör det som förväntas av dig.

– Ensam kan du inte utföra någon formation, det blir ingen bra uppvisning med ett ensamt plan. För mig var det en viktig insikt – det är inte jag som är i centrum, det är bara tillsammans med andra som jag kan nå toppresultat.

Inför varje flygning, oavsett om det handlar om en övning eller en uppvisning, har teamet en genomgång där de tillsammans visualiserar det program de ska utföra, in i minsta detalj.

– Hjärnan gör ingen skillnad på minnen eller sådant som ännu inte har hänt. Om du på morgonen föreställer dig hur din dag ska se ut, att du ska lyckas med dina uppgifter, ha roligt och må bra, så kommer också hjärnan att vara inställd på att det ska bli så. Testa, det funkar.

Verksamhetens centrum

Men det räcker inte med att ha en tydlig vision, en uttalad process och tydliga roller och uppgifter. För att Blue Angels ska lyckas måste de också ha en referenspunkt på marken som de utgår ifrån när de utför sina uppvisningar. På samma sätt behöver en arbetsgrupp vara överens om vad som är referenspunkten i verksamheten.

– Fråga dina medarbetare: Vad är tycker du kärnan i vår verksamhet? Och lyssna på svaret. Se till att ni är överens en gemensam referenspunkt. Det är först då som ni kan få ett samspel där ni tillsammans kan lyfta er till en högre nivå.

Utvärdera och omvärdera

John Foley poängterar att oavsett hur bra en grupp är, så finns det alltid utrymme att bli bättre. Efter en flygning har Blue Angels alltid en debriefing. Syftet är att utvärdera och se vilka möjligheter till förbättringar det finns med det tydliga målet att bli bättre.

I utvärderingen är några saker viktiga: att skapa en psykosocial trygghet, att lämna sitt ego utanför mötesrummet och bemöta varandra med respekt samt att var och en utvärderar sitt eget agerande och samtidigt tar ansvar för sin egen utveckling.

– Att utvärdera är förmågan att bli bättre. Verktyget, mekanismen, för att bli bättre, är att öppet och ärligt ta ansvar för sina handlingar. Hur fortsätter ni att vara i toppklass i förändring? När de ekonomiska eller marknadsmässiga förutsättningarna förändras, om ni växer snabbt eller har hög personalomsättning? Jo, ni måste anpassa er och vara innovativa, och det kräver en kultur som kan hantera kreativitet och som ger förutsättningar för att hela tiden bli bättre, säger John Foley.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.