nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

– Jag tycker det är märkligt att vi inte har en mer positiv syn på snällhet i arbetslivet, säger Patrik Westander, vd och grundare av pr-byrån Westander. FOTO: Karin Thorsell

Så bygger ni en lönsam snällhetskultur

Genom att sätta snällheten i system kan ni öka företagets lönsamhet. Det anser Patrik Westander, medgrundare och vd på pr-byrån Westander. På Kvalitetsmagasinet Live gav han sju tips för att bygga en snällhetskultur på arbetsplatsen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

– Jag har en tes om att betydelsen av snällhet är underskattad på många svenska arbetsplatser. Och jag tycker det är märkligt att vi inte har en mer positiv syn på snällhet i arbetslivet.

När medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre. Det gör att vi kan ta mer betalt, har lättare att rekrytera rätt personer samt behålla våra medarbetare längre, säger Patrik Westander.

1. Skapa tydlighet.

–Medarbetare och chefer behöver veta vad som förväntas av dem. Ansvarsområden ska vara glasklara och mål ska vara tydliga med en löpande måluppföljning. Genom att alla vet vad som gäller på arbetsplatsen kan medarbetarna känna tillit också till varandra i högre grad.

2. Återkoppla systematiskt.

– Inte enbart från chef till medarbetare, utan skapa en kultur av återkoppling där alla ger både beröm och konstruktiv kritik. Kom ihåg fem gånger mer beröm än kritik. Det behövs rutiner och metoder för hur återkoppling ska ske för att få in det i vardagen.

3. Rekrytera god självkänsla.

– Vi vill rekrytera personer som känner sig trygga i sig själva, med alla mänskliga fel och brister. Vi tror att personer med god självkänsla har lättare för att hantera återkoppling, vara hjälpsamma och samarbeta prestigelöst. Vi vill portförbjuda personer med vassa armbågar för de kommer att underminimera vår företagskultur.

4. Odla en förändringskultur.

– Vi använder oss bland annat av den årliga kundundersökningen för att både stärka stoltheten och motverka nöjdheten i företaget. Stolta medarbetare är trygga och trygga medarbetare är förändringsbenägna medarbetare. Kundundersökningen är ett viktigt förändringsinstrument, som bör användas systematiskt hela året.

5. Uppmuntra till samarbete.

– Det är viktigt att premiera samarbete och hjälpsamhet mellan kollegor i lönekriterier och bonussystem. Westanders bonusprogram innebär exempelvis att 40 procent av rörelseresultatet används till vinstdelning – lika för alla anställda. Även här bygger vi tillit och uppmuntrar till prestationsinriktat samarbete.

6. Använd värdegrunden.

– Använd värdegrunden som styrinstrument. Om ni vill odla en snällhetskultur så lyft fram eget ansvar och samarbete.Vi använder värdegrunden superkonsekvent i rekryteringsprocessen genom att låta alla jobbsökare ställa frågor om den i ett särskilt möte.

7. Mät förtroendekapitalet.

– Det som mäts blir gjort. Gör en årlig mätning av tilliten medarbetare emellan och använd resultatet för att synliggöra värdet av det interna förtroendekapitalet. Vi har bland annat mätt samarbetskulturen på Westander tio år i rad nu.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Toppbetyg för redovisningstjänster

När Svenskt Kvalitetsindex nu för första gången undersökt kundnöjdheten för redovisningstjänster får branschen mycket högt betyg av kunderna. De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.