Så bygger Nobia sitt nya flaggskepp

Förbättringsledning Strax söder om Jönköping håller Nobia på att bygga det som ska bli Europas modernaste köksfabrik. I ledningsgruppen ingår Nina Ström, som bland annat har kvalitet som sitt ansvarsområde.
– Men det här är ingen ”one man show”; nyckeln till framgång heter samarbete, betonar hon.

Så bygger Nobia sitt nya flaggskepp

Nina Ström har arbetat med kvalitetsutveckling sedan flera år tillbaka. Som nyutexaminerad civilingenjör från Luleå tekniska universitet kom hon 2006 till Fagerhults Belysning, utanför Jönköping, där hon arbetade som bland annat projektledare och operations manager innan hon 2017 tillträdde posten som kvalitets- och miljöchef.

I december förra året rekryterades hon så till köks- och badrumstillverkaren Nobia och befattningen QEHS-manager med ansvar för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet.

– Det visar hur kvalitetsrollen breddats och numera innefattar fler områden är enbart kvalitet, säger hon.

Många delar i ett uppstartskede

Nina Ström ingår nu i ledningsgruppen för den produktionsanläggning som Nobia håller på att uppföra strax söder om Jönköping. Fabriken är tänkt att bli Europas största och modernaste med en yta på över 123 000 kvadratmeter. Någon gång under 2024 kommer den att vara i full drift med cirka 450 anställda.

Under sin tid på Fagerhult var en av hennes främsta uppgifter att utveckla och utmana ledningssystemet – allt från synen på certifiering till vilka mål och mätetal som följs upp. Ledningssystem är en primär uppgift även på Nobia. Men i ett uppstartskede är det också många andra delar som måste komma på plats.

– Det handlar om allt ifrån hur vi kvalitetssäkrar de nya processer som sätts upp till vad vi behöver för utrustning för att säkra dem. Vissa saker behöver vi göra här och nu, medan annat behöver göras med ett mer långsiktigt perspektiv, förklarar hon.

Nobia har flera fabriker runt om i Europa, däribland en i Tidaholm, någon timma från Jönköping. Delar av den verksamheten kommer att fortsätta i ett nytt bolag – Tidaholm träcentrum – men i mindre omfattning än tidigare.

– Från de befintliga fabrikerna har vi också fått gott stöd i arbetat med att bygga upp effektiva processer, konstaterar hon.

Viktigt med rätt data

Till skillnad från fabriken i Tidaholm kommer fabriken i Jönköping att få en betydligt högre grad av automatisering. Robotar ska användas i större utsträckning och tillverkningshastigheten kommer att öka.

Det innebär i sin tur högre krav på noggrannhet och precision. Med digitaliseringen ökar tillgången till mätdata, men det gäller också att det är rätt data som kommer ut från processerna, betonar Nina Ström.

– Vi skulle kunna överösa våra medarbetare med data. Men vad vill vi driva för beteende och mot vilka mål? Det måste vara rätt data för att skapa engagemang och förståelse för vad som bra eller dåligt, understryker hon.

Inre och yttre effektivitet

I sin marknadsföring har Nobia myntat devisen ”Designing kitchen for life”, som i grund och botten handlar om att skapa värde för kunden. För kunden som sparat ihop till ett nytt kök för flera hundra tusen kronor är det viktigt med en känsla av kvalitet.

Nina Ström, QEHS-manager med ansvar för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet.

Vad är då kvalitet?

Enligt Nina Ström förs många diskussioner nu i uppstartskedet om att optimera både inre och yttre effektivitet, det vill säga att inte bara producera på rätt sätt med hög effektivitet, utan även att producera rätt saker. Ett slags värdeskapande där det gäller att lägga ”kvalitetsribban” på rätt nivå – inte för lågt och inte heller för högt.

– Tummar man på kvalitetskraven och lägger sig för lågt får man missnöjda kunder, medan ribban på för hög nivå går ut över resultat och kassationer. Det finns ingen anledning att till exempel sortera ut sådant som kunderna inte bryr sig om, säger Nina Ström.

Valda delar av Lean

Vilka kvalitetsverktyg och -modeller som fabriken i Jönköping kommer att implementera i verksamheten är inte helt bestämt. Men sannolikt blir det flera metoder som hämtas från både Lean och Six Sigma som till exempel FMEA, 8D och statistisk processtyrning.

– Mycket av kvalitetsarbetet på Fagerhult var också influerat av den japanska kvalitetsfilosofin. Däremot skedde inte alla aktiviteter under Lean-flaggan. Och samma blir det här. Vi kommer att plocka valda delar ur Lean- och Sex Sigma-verktygslådan – allt efter behov, säger hon.

Nina Ström ser också samarbetet över organisationsgränserna som en viktig nyckel till framgång. Kvalitetsrollen är ingen ”one man show” och har heller ingen polisiär och granskande funktion.

– Min roll är att vara spindeln i nätet. Det är genom att koppla ihop olika funktioner och komma fram till en gemensam lösning som man åstadkommer positiva förändringar, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.