nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Så får du kreativiteten att flöda

Kreativitet är en bra måttstock för hur vi mår på jobbet. Här är sex områden som är viktiga för att främja ett kreativt klimat.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Kreativitet är en bra måttstock för hur vi mår på jobbet. Hög kreativitet hänger samman med låg stress, stort inflytande, bra samspel med kollegor och möjligheter att lära sig nya saker. En undersökning från Jusek, där över 2000 akademiker/tjänstemän ingår, visar att nära var femte akademiker/tjänsteman inte upplever att de får utlopp för sin kreativitet. Här är de bästa tipsen för att främja ett kreativt klimat, enligt Jusek:

Inflytande. Låt medarbetarna vara med och bestämma vilka arbetsuppgifter som bäst leder fram till de mål som satts upp och hur dessa utförs på bästa sätt.

Utvärdera process och mål. Låt inte utvärderingar enbart fokusera på resultaten utan även på tillvägagångssättet.

Avsätt tid och resurser. Idégenerering behöver sin egen tid. Ge tid för reflektion och resurser till nya idéer.

Ha en löpande dialog. Det är lättare att jobba vidare med en idé om det finns utrymme att stämma av med och få erkännande av närmaste chef.

Våga göra fel. För att pröva nytt måste det vara högt i tak för att ifrågasätta både ledning och gamla metoder. Dessutom behövs ett tillåtande klimat där det är okej att göra fel.

Rimlig arbetsbelastning. Få saker är så skadligt för kreativiteten som en hög grad av negativ stress.

Läs mer om undersökningen: Dåligt utrymme för kreativitet på svenska arbetsplatser

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Så jobbar Telia för att få toppbetyg

Med personliga relationer, fokus på service och en mänskligt kontakt när tekniken strular har Telia placerat sig i topp när det gäller nöjda kunder i mobilbranschen.
– Hemligheten ligger i en kombination av bra digitala tjänster och personliga relationer, säger Patrik Granström, chef för små och medelstora företag på Telia.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.