Så får du medarbetarna att bli nöjda med lönen

Individuell lönesättning ska öka motivationen hos medarbetare. Men för att få den effekten måste man ta hänsyn till flera olika saker, enligt en avhandling från Stockholms universitet.

Individuell lönesättning ska öka de anställdas motivation och arbetsprestation. Men det finns väldigt lite forskning som kan underbygga att den verkligen bidrar till det. Anställda känner sällan att de kan påverka lönen i någon större utsträckning, de saknar ofta tydliga samband mellan belöning och prestation och särskilt kvinnor har en negativ syn på lönemässig jämställdhet, enligt en avhandling av Teresia Stråberg, Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Finns möjligheter

Men det finns förutsättningar för ett fungerande och mer effektivt individuellt baserat lönesättningssystem. Enligt forskningsresultaten kan det räcka med att genomföra några generella åtgärder. En sådan är att öka öppenheten kring lönesättningsprocessen för att undvika ogrundade spekulationer och gissningar. En annan åtgärd kan vara att standardisera lönesättningsprocessen så att lönesamtalen genomförs på samma sätt för alla och att öka de anställdas inflytande över vilka lönekriterier som används. Dessutom kan arbetsgivare även se till att alla anställda har samma möjligheter att uppfylla de lönekriterier som finns.

En viktig del är också att de anställda upplever att de får tillräckligt med information om vilka lönekriterier som gäller och hur de ska uppfyllas, samt att de får feedback på hur deras arbete anses fortskrida för att de ska ha möjlighet att uppnå arbetsgivarens målsättningar och därmed också högre lön.

Upplevelsen viktig

– Att vara nöjd med sin lön är en upplevelse som både är subjektiv och relativ. Det innebär att det inte är summan i sig som i första hand har betydelse, utan snarare upplevelsen av att man får det man förtjänar, säger Teresia Stråberg.

Löneförhöjningar tillskrivs därför inte bara ett ekonomiskt värde, utan även ett symboliskt värde. En liten skillnad i kronor och ören kan på ett annat plan upplevas som en stor skillnad i uppskattning. Små löneskillnader kan därför leda till avundsjuka och ilska hos anställda som känner sig orättvist belönade.

–Men det är även betydelsefullt att de anställda får välmotiverade och tillförlitliga förklaringar till varför ett visst lönebeslut tagits, vilket innebär att de lönesättande cheferna spelar en avgörande roll för de anställdas lönetillfredsställelse, säger Teresia Stråberg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.