Så får du unga medarbetare att trivas

Rapport efter rapport visar att dagens chefer anser att unga medarbetare kräver en ny typ av ledarskap. Men det behöver inte betyda att de är svårast att leda. Här är tipsen för att få dem att trivas och bli mer lojala.

Undersökningen Konsten att leda unga från Kairos Future visar att 74 procent av de tillfrågade cheferna anser att unga generellt sätt ställer krav på en annan typ av ledarskap. De unga anses vara mer ifrågasättande, ha ett större behov av beröm och uppmuntran och är mindre lojala mot arbetsgivare än äldre medarbetare enligt undersökningen.

Dessutom tycker drygt hälften av cheferna att unga är mindre villiga att göra privata uppoffringar då det krävs i arbetet.

Olika syn på karriär

Men på frågan vad som är en lyckad karriär skiljer sig de unga och chefernas svar något. Att hög lön är viktigt för en lyckad karriär är man överens om. Både chefer och unga rangordnar också kontinuerlig personlig utveckling som nummer ett, men unga värdesätter det än mer. Men cheferna underskattar ungas vilja att avancera till att bli specialist eller expert. Även ungas vilja att bidra till en bättre värld underskattas av cheferna.

Inte svårast

Men trots att de flesta chefer anser att unga kräver ett nytt typ av ledarskap, är det inte de som är svårast att leda enligt undersökningen. Det är de äldre.

Medarbetare i åldern 50+ är svårast att leda, särskilt kvinnliga chefer anser detta. Dock har kvinnliga chefer lättare att leda unga än vad män har.

Istället är den viktigaste faktorn att få unga att bli lojala mot arbetsgivaren. Och de som trivs på sin arbetsplats blir mer lojala. Enligt undersökningen kan chefen inte förvänta sig lojalitet från medarbetarna utan måste förtjäna den.

Tio tips för att få unga att trivas:

  1. Jobba på att skapa en positiv stämning på arbetsplatsen.
  2. Satsa på en fungerande feedbackkultur.
  3. Se till att det är högt i tak på arbetsplatsen.
  4. Uppmuntra till eget ansvar.
  5. Lär dig vara lyhörd och empatisk.
  6. Ställ höga krav på dina medarbetare.
  7. Var rak och tydlig.
  8. Avsätt tid åt att visionera.
  9. Utmana gamla tankesätt.
  10. Vårda ert varumärke.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.