Så för If kompetensen vidare i organisationen

Kompetensutveckling Att få ta del av en forskningsbaserad utbildning samtidigt som man arbetar i sitt vanliga jobb – det är en av de stora fördelarna med BUFFL-projektets modell för livslångt lärande, enligt Viktor Ådahl på försäkringsbolaget If.

Så för If kompetensen vidare i organisationen
Viktor Ådahl, If, under ett Teams-möte i kundtjänsten tycker att det är vikigt att kunskapen inte stannar hos enskilda individer.

If har varit en av deltagarna i BUFFL-projektet och flera medarbetare har gått kurser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Själv är Viktor Ådahl utbildningsansvarig för personer som arbetar inom privat kundtjänst på försäkringsbolagets kontor i Sundsvall.

– Jag tror på det livslånga lärandet som ett alternativ till att människor efter några år på jobbet börjar känna att de vill ta tjänstledigt för att gå en ny utbildning. Med den här modellen blir det också ett lärande för hela organisationen, eftersom en grundtanke är att de som har gått kursen ska förmedla vidare det de har lärt sig till sina kollegor.

Just att ta tillvara och sprida kunskapen i organisationen är en viss utmaning, fortsätter han. Men det är viktigt att kunskapen inte stannar hos enskilda individer.

Delar lärdomarna

– Jag är själv en av fyra i vår ledningsgrupp på Sundsvallskontoret som nyligen har gått en kurs i agilt ledarskap. Efter kursen hade vi en genomgång med hela ledningsgruppen och vi diskuterade vad vi gör som är rätt eller fel jämfört med vad den senaste ledarskapsforskningen säger. Efter det bestämde kontorschefen att i sin tur dela våra lärdomar med huvudkontoret, så att de kan spridas i hela organisationen.

Upplägget att erbjuda kurser branschvis är en fördel, tycker Viktor Ådahl, som träffat och bytt erfarenheter med kollegor från andra försäkringsbolag. I början fanns en viss skepsis, eftersom alla jobbar med sina egna data, att de egna exempel man arbetar med skulle röja affärshemligheter.

Ger högskolepoäng

– Det pratades om den risken i början, och vi fick veta att om det fanns någon sådan risk skulle vi bara dela vårt arbete med kursledaren. I praktiken så var inte det här något stort problem.

Genom att utbildningen är helt forskningsbaserad och ger högskolepoäng kan den vara ett gott alternativ till att ta tjänstledigt eller säga upp sig för att studera, resonerar Viktor Ådahl.

Viktor Ådahl, If.
Viktor Ådahl, If.

– Och jag ser stora fördelar med att studera och arbeta parallellt. Studentlivet kan ju ha sin tjusning när man är i tjugoårsåldern, men när man har arbetat några år och kanske bildat familj är det ett stort steg att börja leva på studielån igen. Dessutom är en sådan sak som ledarskap något som jag tycker att man med fördel studerar samtidigt som man utövar det – det är svårt att i teorin föreställa sig hur de vardagliga utmaningarna ser ut.

Traditionellt har många företag utbildat chefer via utbildningsföretag eller konsulter som håller enstaka utbildningsdagar, fortsätter han.

– Visst kan sådant vara inspirerande också. Men att veta att du får del av den senaste forskningen genom en högskolekurs väger ju lite tyngre.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.