Så höjer Västerbottens landsting ribban

Transparens i medarbetarenkäten. Redovisning av resultatet ute på arbetsplatsen. Och till sist handlingsplaner för att förbättra hur de anställda mår. Det är receptet på Västerbottens Läns Landsting.

I ett pressmeddelande berättar landstinget att tre av fyra medarbetare har svarat på undersökningen och att det sedan 2010 har skett en tydlig förbättring på områdena hot och våld, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och mobbning. Däremot har inte jobbstressen minskat och fler har svårt att koppla bort arbetet på fritiden.

– Det blir en viktig fråga att arbeta med ute på arbetsplatserna. Men det är också viktigt att vi lyfter fram enheter med bra resultat så att vi kan lära av goda exempel, säger personalchef Christina Elmros.

Ett annat område som man behöver förbättra är synen på landstinget som arbetsgivare.

Så vad händer nu med alla dessa synpunkter? Först ska resultatet redovisas ute på arbetsplatserna. Därefter ska de ansvariga ta fram handlingsplaner för att lyfta de områden som brister idag.

Undersökningen ger också en viktig signal till cheferna och ledning: Fler har haft medarbetarsamtal med sin närmaste chef jämfört med när förra undersökningen gjordes men ledning på alla nivåer måste bli bättre på återkoppling och tydlighet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.