Så skapar ni en kreativ kultur

Organisationskultur Tillit och en konstruktiv debatt på arbetsplatsen – det är några av nycklarna till att få ett team av innovativa och kreativa medarbetare.

Så skapar ni en kreativ kultur
Ett öppet klimat ger en mer innovativ företagskultur, enligt Leif Denti.

Leif Denti, fil dr i psykologi och lektor vid Göteborgs universitet, höll ett uppskattat föredrag på konferensen Kvalitetsmagasinet Live på detta tema.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Får man trampa snett? Får man ha fel?

Ja – just det hör till det allra viktigaste för att skapa en innovationsvänlig företagskultur, enligt Leif Denti.

– En nollfelskultur kväver medarbetarna. Ett viktigt tips till den som vill ha en mer innovativ miljö är att bestämma i ledningsgruppen vilka fel som är ”gröna”, och vilka som är ”röda”.

Konstruktiv debatt

Det måste också vara tillåtet att ifrågasätta sättet som saker görs på arbetsplatsen – en konstruktiv debatt ska alltid uppmuntras.

– Ett förändringsarbete börjar ju alltid med att någon ifrågasätter sättet man gör saker på idag.

Viktigt är också att medarbetarna får frihet och tid, tid för reflektion och för att nya idéer ska kunna födas.

Undvik kallduschar

Hur en ”nollfelskultur” kan hindra medarbetare från att bli kreativa och innovativa illustrerade Leif Denti med psykologen Martin Seligmans experiment med hundar från 1970-talet: en hund placeras i en kammare där just ingenting händer, men med tillgång till ett mycket mer spännande rum just intill. När hunden går dit drabbas den dock av en obehaglig elektrisk stöt. Och naturligtvis går den aldrig mer dit, utan stannar i det tråkiga händelselösa rummet.

– Så kan det bli i nollfelsorganisationer, om man får en kalldusch så fort man gör ett misstag så vågar man inte försöka igen, och idéer som skulle vara till nytta för organisationen på lång sikt kommer aldrig fram. Medarbetarna går tillbaka till att göra som de alltid gjort och tänker ”det är inte värt det”.

Vinster och kostnader

För att beskriva hur en kultur fungerar illustrerar Leif Denti med två vågskålar, där den ena står för vinster, och den andra för kostnader i samband med ett visst beteende.

Leif Denti. Foto Hampus Apelqvist.
Leif Denti. Foto Hampus Apelqvist.

– Tänk er att ni sitter i en situation med flera andra chefer, och er chef håller på att pitcha en idé som är riktigt dålig. Ni ser att den inte kommer att fungera. Antingen kan ni då uttrycka er kritik, utifrån er egen expertkunskap – eller så kan ni låta bli. Och det är ofta konsekvenserna som styr hur vi agerar – om jag vet att jag när jag är kritisk kommer att ses som en bra gruppmedlem som bidrar med mitt kunnande – då säger jag ifrån. Om jag vet att jag istället får den där kallduschen, och ses som en jobbig typ – då låter jag bli.

Se över vågskålarna

Ett tips är att noga se igenom vad som ligger i de olika vågskålarna på den egna arbetsplatsen – och komma ihåg att den som står för ”kostnader” – olika former av motstånd och negativa konsekvenser – alltid väger tyngre, ty så fungerar människan.

Att bestämma att vissa fel inte är något att bry sig så mycket om är ett sätt att motverka nollfelskulturer och därmed öka kreativiteten och innovationskraften. Andra sätt att uppmuntra innovationer är att som vissa företag gör, bland annat i vården, bilda särskilda utvecklingsavdelningar, ”labb” eller testbäddar, där nya arbetssätt ska testas och misstag välkomnas i en anda av att man ska lära sig av dem.

–Tjänstedesign och PDSA-metoden är också bra metoder att använda, då de har inbyggt i sig att man ska lära sig nya saker under processen.

FAKTA

Leif Dentis nycklar till en mer innovativ företagskultur:

Tillit Konstruktiv debatt Frihet och tid Lekfullhet och livfullhet

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste