Så håller de Lean vid liv – ”Kräver ordning och reda”

Förbättringsarbete Parker Hannifin i Trollhättan vann Svenska Leanpriset för fem år sedan. Sedan dess har förbättringsarbetet fortsatt med bland andra Tommy Gunnarsson, kvalitets- och miljöchef, vid rodret.
– För oss handlar kvalitet inte bara om rätt mått, utan om allt som har med kund att göra, säger han.

Så håller de Lean vid liv – ”Kräver ordning och reda”
Foto: Stockadobe

Amerikanska Parker Hannifin är världens största koncern för hydraulprodukter och har 900 anställda i Sverige, varav 200 vid fabriken i Trollhättan. Hög kvalitet har alltid varit ett riktmärke, förklarar Tommy Gunnarsson.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vår ambition är att leverera premiumprodukter till ett konkurrenskraftigt pris. Vi siktar på att vara bäst och har en tydlig vision om nollfel, säger han.

Tommy Gunnarsson har arbetat med kvalitet i olika former på företaget sedan drygt 30 år tillbaka. Kvalitetsrollen har successivt förändrats, men hela tiden med stort fokus på förbättringsarbete.

Vann Svenska Leanpriset

2018 vann Parker Hannifin Svenska Leanpriset mycket tack vare sitt långsiktiga kvalitetsarbete som är väl förankrat i hela organisationen. Det har bland annat lett till en stor ökning av produktivitet per anställd, reducerade leveransmissar, reducerat lager, minskat antal oplanerade stopp och minskade garantikostnader.

Men enligt Tommy Gunnarsson handlar kvalitet om så mycket mer än om bara rätt mått på produkterna.

– Den stora utmaningen ligger i att hålla högsta kvalitet i allt som har med kund att göra som till exempel dokumentation, kommunikation och support. Det kräver i sin tur att vi har ordning och reda på våra processer, förklarar han.

Tommy Gunnarsson.

Ökade krav på hållbarhet

Parker Hannifin är underleverantör av komponenter till bland annat lastbilsindustrin samt tillverkare av skogsmaskiner och marina produkter. Kvalitetskraven är genomgående höga och ett krav som blivit allt tydligare på senare år handlar om hållbarhet, som därmed fått ett allt större genomslag i kvalitetsrollen.

– Hållbarhet är en fråga som ökat enormt i betydelse på senare år. Dagens kunder förväntar sig att vi till exempel ska kunna redovisa resursförbrukning och miljöpåverkan, inte bara under produktionen, utan även under produkternas hela livscykel, säger Tommy Gunnarsson.

Värdeskapande digitalisering

För sju år sedan gjordes kvalitetsorganisationen om och består numera av fem medarbetare. En faktor som underlättat Tommy Gunnarssons och hans kollegors arbete är den ökade digitaliseringen. Tillverkningen är högt automatiserad med multimaskiner och integrerad mätutrustning för produktionsövervakning.

– Men även om det är lätt att mäta gäller det att hela tiden fråga sig vad man ska ha all mätdata till. Därför är vi noga med att de mätningar vi gör verkligen är till nytta och leder till ett värdeskapande för våra kunder, sammanfattar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.