Så håller man ångan uppe

I början av ett förbättringsarbete flödar det fram förslag på förändringar och resultaten av jobbet man lägger ned blir snabbt synliga. Efter ett tag börjar det sina i idéflödet och det börjar ta emot att jobba med ständiga förbättringar. Hur gör man då för att hålla ångan uppe?
Stefan Lund, konsult på Ständiga Förbättringar, delar med sig av sina bästa tips.

Mäta

Hjälp personalen att mäta sin vardag. Det kan exempelvis handla om att mäta tid eller antal producerade enheter per maskin eller per person. Ju mindre områden man mätar, desto bättre är det. På ett kontor kan det vara svårare att hitta områden att mäta eftersom vi är mer ovana att mäta där. Ett exempel är att mäta leta-tid, det vill säga den tid personalen ägnar åt att leta efter saker. Genom att mäta får man fram ett jämförelsetal där man konkret kan se var det finns förbättringsmöjligheter. Det är också värdefullt att dra erfarenhet av de dagar mätresultaten är exceptionellt bra eller dåliga.

Ledarskap

Det är viktigt att skapa en kultur på företaget som präglas av ständiga förbättringar och det ställer höga krav på ledarskapet. Ledarna måste hela tiden efterfråga resultat och visa att de är intresserade av det förbättringsarbete som pågår, men samtidigt ge medarbetarna frihet att själva driva arbetet framåt.

Månadens fokus

När idéerna börjar tryta kan det vara bra att ledarna hjälper grupperna att hitta förbättringsområden genom att välja ett fokus för den kommande månaden. Grupperna får då ett begränsat område att jobba med under en månad, sedan byter man målfokus.

Månadens guldess

Dela ut en belöning varje månad till den grupp som exempelvis visat bäst resultat eller genomfört den bästa förbättringen. När gruppen har samlat på sig tre guldess får gruppen göra något roligt tillsammans, gå ut och äta eller köpa in något till gruppen. Detta blir en sporre att fortsätta med förbättringsarbetet. Viktigt är att belöna gruppen och inte enskilda individer. Det är ju gruppen tillsammans som åstadkommer de bästa resultaten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.