Så här mycket satsar staten på FoU

Forskning De statliga anslagen till FoU uppgår till 43,5 miljarder kronor under 2022. Nästan hälften av alla forskningsmedel går till universitet och högskolor som samtidigt får ett mindre anslag än förra året.

Så här mycket satsar staten på FoU
En stor del av statliga medel går till medicinforskning. Foto: Stock Adobe.

Statistiken är hämtad från SCB:s undersökning ”Statliga anslag till forskning och utveckling” och belyser hur mycket medel för FoU som tagits upp i statsbudgeten.

Enligt undersökningen beräknas de statliga anslagen till FoU att uppgå till 43,5 miljarder kronor under 2022. Några områden ökar, medan andra minskar, vilket ger en nettominskning på sista raden med cirka 540 miljoner kronor.

Det område som tilldelas störst statliga anslag är universitet och högskolor som får drygt 20,9 miljarder, varav cirka 30 procent går till forskning inom medicin och hälsovetenskap. Universitet och högskolor är samtidigt det område som får vidkännas den största minskningen med cirka 940 miljoner kronor jämfört med året innan.

Fem kriterier avgör

Fem kriterier är avgörande för att en aktivitet ska räknas som FoU:

 1. Nyskapande. FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.
 2. Kreativitet. FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.
 3. Ovisshet. FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.
 4. Systematik. FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.
 5. Överförbarhet och/eller reproducerbarhet. FoU-verksamheten avser att leda till resultat som potentiella kan överföras och/eller reproduceras.

Så här stora är de offentliga budgetanslagen till FoU mnkr (siffran inom parentes avser 2021).

 • Utforskning och utnyttjande av jorden och atmosfären 801 (813)
 • Fysisk miljö och naturvård 1 076 (1 016)
 • Utforskning och utnyttjande av rymden 347 (348)
 • Transport, telekommunikationer och annan infrastruktur 2 455 (2 355)
 • Energi- och vattenförsörjning 1 771 (1 651)
 • Industriell verksamhet m m 1 300 (1 028)
 • Hälso- och sjukvård 1 154 (1 087)
 • Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 836 (834)
 • Utbildning 364 (280)
 • Kulturutbud, fritid, religion och massmedia 81 (53)
 • Politiska och sociala system, strukturer och processer 1 028 (1 096)
 • Allmän vetenskaplig utveckling: FoU finansierat av statliga anslag till universitet och högskolor 20 922 (21 863)
 • Allmän vetenskaplig utveckling: FoU finansierat av andra medel än statliga anslag till universitet och högskolor 10 320 (10 657)
 • Försvar 1 057 (968)
 • Totala statliga anslag till FoU 43 512 (44 048)

Källa: SCB.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.