Så jobbar de framgångsrika

Innovation Snabbhet, agilitet och ständig innovation är något många företag längtar efter. Men hur lyckas man? Silicon Valley-modellen ger en inblick i hur världens mest innovativa företag jobbar.

Så jobbar de framgångsrika

Kan din arbetsplats känna av nya möjligheter, ta till sig dem och även förändra sig för att ta tillvara på dem? Att ha en sådan dynamisk förmåga liksom att både kunna experimentera inom nya områden och optimera den nuvarande verksamheten är avgörande för framgång, hävdar författarna Annika Steiber och Sverker Alänge.

Sex högpresterande företag från Silicon Valley är i fokus: Google, Facebook, Tesla Motors, Apigee, Linkedin och Twitter. Toppcheferna i bolagen, såsom Googles grundare Larry Page och Sergey Brin, är beskrivna och något som kanske förvånar är att ingen har en MBA-examen och att de som barn gick i Montessoriskola, där ett fritt, skapande och glädjefyllt arbete betonas.

Exempel på några av Silicon Valley-modellens utmärkande drag:

  • Grunden är en engagerande vision om att göra gott i världen, som vägleder allas vardag.
  • Kulturen är stark och inkluderande, ledarna leder och kontrollerar utan begränsande byråkratier.
  • Innovation och entreprenörskap står i centrum. It och sociala medier liksom transparens och flexibilitet genomsyrar organisationerna. Medarbetarna är avgörande och relationer ses som investeringar.

Ett särskilt släkte av människor anställs. Det är spännande att ta del av beskrivningar på dessa flerdimensionella människor. Utmärkande för dessa smart-kreativa är att de är passionerade, entreprenöriella och väldigt anpassningsbara. Vi får ta del av hur företagen lockar till sig rätta medarbetare och sedan hur de får dessa att stanna kvar. Anställningsprocessens betydelse belyses detaljerat på flera håll i boken. Och alla är långt ifrån helgon. Kritiska perspektiv, såsom faran med ”skojare”, finns med.

Offensiva kvalitetsutvecklingens värderingar genomsyrar modellen. Alla anställda deltar och skapar nya saker. Ständiga förbättringar med snabba lärcykler genomsyrar företagen. Exempelvis så kan anställda utnyttja upp till 30 procent av sin arbetstid för att vidareutveckla nya idéer.

Ledarna är goda förebilder, har teknisk kompetens, är anspråkslösa och coachar medarbetarna genom att visa intresse och ställa bra frågor. Företagen skapar processer för att lära av både framgångar och misslyckanden. De är kundorienterade genom fokus på att skapa enastående produkter av exklusiv kvalitet där fokus är på användarna. Beslut från objektiva fakta tillhör kulturen där resultat- och utvärderingssystem kompletterar alla mjuka mekanismer.

Vill du ha insikt i hur framgångsrika företag leds och organiseras så är detta en bok som rekommenderas. Den ger ökad förståelse och inblickar i aktuell kunskap på ett intressant sätt som säkert kan anpassas till många typer av organisationer.


YvonneYvonne Lagrosen, docent i kvalitetsutveckling vid Högskolan Väst

Fakta

Silicon Valley Modellen – lärdomar från världens mest innovativa företag

Författare: Annika Steiber, Sverker Alänge

Förlag: LIBER

ISBN: 47-12224-0


Fakta

Plus och minus

+ Gedigen vetenskaplig anknytning med mängder av detaljerade referenser

+ Engagerat skriven som ger ökad förståelse

+ Många citat och beskrivningar

– Saknar fler illustrationer

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.