Så kan de regionala klyftorna krympa

Förbättringsarbete Regionala klyftor ökar ständigt. Samtidigt kan kommuner som lyckas skapa samverkan mellan näringslivet och det offentliga ofta nå stor framgång – och ta sig ur ödesdigra kriser, det visar en ny studie.

Så kan de regionala klyftorna krympa
Linda Stihl, Lunds universitet.

Trots att inkomstskillnader på nationell nivå minskar över världen, ökar regionala skillnader inom många länder. Det innebär att en del områden halkar efter.

Våga bryt mönster

För att undersöka hur regioner med sämre förutsättningar kan utvecklas och ta sig ur kriser har forskare från flera europeiska länder studerat krisdrabbade regioner. En av dem är Linda Stihl, som disputerar i ekonomisk geografi vid Lunds universitet.

Linda Stihls doktorsavhandling utgår från tre svenska orter; Olofström, Kiruna och Borås. 

–  Att samarbeta kan underlätta att nå nya resurser och nätverk utanför sin region eller sina egna nätverk. Om man samlar sina resurser kring gemensamma mål kan man även agera starkare tillsammans. Det visar både fallstudien i Olofström och Borås på, säger hon och tillägger:

– Det är också viktigt att poängtera att man behöver se till alla lokala aktörer.

Störst går först

Enligt Linda Stihl kan orter med ett dominerande företag ha omfattande samarbeten mellan politiker, tjänstemän och storföretag, på bekostnad av att mindre fokus läggs på ortens mindre företag. Det kan vara problematiskt när det i själva verket kanske är de mindre företagen som behöver mer stöttning, eller dem som behöver växa för att stärka lokal motståndskraft.

När det inte sker någon förändring i en region under lång tid har forskare förklarat det med att aktörer i regionen är inlåsta i ett tankesätt och i den fysiska miljön. Linda Stihls forskningsresultat visar på att det kan vara svårt att se sina egna inlåsningar.

– De verkar vara lättare att se för externa aktörer. Att ha en öppenhet inför förändring och att våga att inte göra som man brukar, hjälper en att börja bryta inlåsningar. Det finns flera exempel från mina fallstudier där externa aktörer poängterat inlåsningar eller föreslagit förändring, men att dessa initiativ har motverkats eller motarbetats lokalt.  

Bredd skapar säkerhet

Linda Stihl lyfter också risken med ensidig industri som en krisfaktor. När textilbranschen nästan försvann under 70-talet förlorade Borås 25 000 jobb på 30 år. Staden klarade sig ändå ur krisen tack vare en stark entreprenöriell kultur, men alla regioner och kommuner har inte den typen av kultur. På mindre innovativa orter kan nyföretagare möta stort motstånd. Hon lyfter grundaren till Icehotel i Kiruna som ett exempel.

När han startade sin verksamhet bröt han inte bara mot normer gällande entreprenörskap och vilka produkter man erbjuder – han frångick också ortens grundnäring.

– Just inställningen kring att det går att göra saker på ett annat sätt är något som verkar svårt att förändra, speciellt när man är van vid att ha ett jobbskapande storföretag. Det tar tid att förändra detta. Så återigen, en öppenhet till förändring är viktig. Han som öppnade Icehotel i Kiruna skapade en helt ny marknad för andra företag att utvecklas på.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.