Så kan du bli en bättre chef för dina medarbetare

Ledarskap Det är många utmaningar som möter chefer inom vården idag. För att kunna vara en bra ledare är det också viktigt att själv känna stöd från en fungerande ledningsgrupp.

Så kan du bli en bättre chef för dina medarbetare
Foto: StockAdobe

Sjukvården står inför ett paradigmskifte när det handlar om organisation och ledarskap. Vi är på väg att lämna New Public Management, en styrning som präglats av direktiv uppifrån med fokus på mål och mått, till en tillitsbaserad styrning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

– Perspektivet förändras. Organisation och styrning ska utgå från patientens behov och förmågor. Det innebär också att ledarskapet behöver förändras och agera på ett nytt sätt, säger Charlotte Råwall, psykolog och organisationskonsult på Korsgatan organisation & ledarskap.

Hon är själv sjuksköterska i grunden och möter många chefer inom vården i sitt arbete. Förutom det stora paradimskiftet är det även andra utmaningar som vårdcheferna behöver hantera i sin arbetsvardag. Bristen på personal är ett exempel. Det är konstant brist på personal, det finns inte folk att anställa, folk säger upp sig och byter jobb.

Charlotte Råwall.

– Det är en jättestor utmaning, folk sliter verkligen inom vården och det blir svårt att som chef erbjuda den arbetsmiljön som är önskvärd, konstaterar hon.

Dessutom är förutsättningarna att vara ledare tuffa. Många är chef över stora arbetsgrupper, vilket gör det svårt att vara en närvarande chef som ser sina medarbetare i vardagen. Tid är en bristvara, liksom i många fall stödet uppifrån och möjligheten att påverka situationen.

– Något som man sällan lyfter fram, men som är en viktig förutsättning för ledarskapet, är behovet av en fungerande ledningsgrupp där man stöttar varandra, förklarar Charlotte Råwall.

Även om strukturen finns, så är det inte alltid som den typen av chefsgrupper fungerar på det sättet. Ett välfungerande chefsteam är viktigt för det egna ledarskapet och för att verksamheten som helhet ska fungera så bra som möjligt.

– Chefer i vården behöver agera utifrån sitt gemensamma uppdrag, ge varandra stöd och hjälpas åt för att uppnå verksamhetens mål. De behöver dra åt samma håll, inte försvåra för varandra, konkurrera och skapa konflikter, poängterar hon.

Charlotte Råwall vill även lyfta fram sjuksköterskan, som hon menar är en outnyttjad resurs för ledarskapet. Många sjuksköterskor har ett ledarskap i vardagen som man som vårdchef bör ta vara på. Det samma gäller även läkare, som i sin expertroll oftast utövar ett formellt eller informellt ledarskap.

– Som chef finns det stora vinster med att prata ihop dig med sjuksköterskorna kring vad som är viktigt just nu i verksamheten och hur man kan dra åt samma håll. Önskvärt är att man gör det även med läkarna. Det är en viktig nyckel för att skapa motivation och sammanhang, konstaterar hon.

Hur blir man då en bra chef?

Charlotte Råwall förklarar att alla måste hitta sitt sätt att leda på, men det är förstås viktigt att vara tydlig med mål och prioriteringar. Som ledare behöver man dessutom vara närvarande, se sina medarbetare, lyssna och inspirera.

– Allt detta vet de flesta, men man behöver se till att lägga energi på sitt ledarskap. Det kommer också att ge effekt för medarbetarna, betonar hon.

Dessutom är det viktigt att jobba med kulturen, att skapa ett sammanhang där medarbetare trivs och känner att jobbet är meningsfullt. Det är också en betydelsefull faktor för att bryta en negativ spiral av personalflykt, rekryteringsproblem, stress och ohälsa.

Hur får man då medarbetare att känna glädje, motivation och engagemang på en arbetsplats även om förutsättningarna är tuffa?

– Det gäller att skapa ett sammanhang där medarbetare trivs. Att det känns meningsfullt att gå till jobbet och att varje medarbetare drivs av en egen inre motivation, förklarar hon.

Charlotte Råwall tipsar om att använda sig av självbestämmandeteorin. Den har ett gediget forskningsstöd och går ut på att vi som människor behöver får tre grundläggande psykologiska behov tillfredsställda för att vi ska känna rätt sorts motivation till arbetet. Det är kompetens, samhörighet och autonomi:

– Kompetens. Människor vill lära sig nya färdigheter, få nya erfarenheter men också upplevas som kompetenta att andra. Medarbetare behöver därför känna att de får använda hela sin kompetens, att den efterfrågas och kommer till nytta. Dessutom är det viktigt att få möjlighet att utveckla och bygga på sina kunskaper.

dialog
Allt fler chefer utgår från tillitsbaserat styrande. FOTO: ADOBE STOCK

– Samhörighet. Att känna grupptillhörighet är ett starkt behov hos alla människor. Medarbetare behöver därför känna att de tillhör ett sammanhang, att de är efterfrågade, sedda och bekräftade.

– Autonomi. Det är också viktigt att känna att man kan påverka sitt arbete, att man får vara med och bestämma och bidra med sina egna idéer.

Se till att prioritera dessa behov, konsekvent och medvetet i den befintliga vardagen, tipsar hon.

– Om man inte får tid för utveckling eller möjlighet att påverka sin situation så kommer också energin att försvinna. Det innebär i sin tur högre risk för sjukskrivning. Som chef gäller det därför att vara klok och prioritera utifrån behoven även när förutsättningarna är dåliga, säger Charlotte Råwall.

Ett bra ledarskap bygger också på att hela kedjan, från ledningen till de enskilda medarbetarna, har en samsyn kring ledarskapet och ser hur de tillsammans kan bidra till att nå verksamhetens övergripande mål. Därför vill hon även ge ett tips till politikerna som i slutändan ger förutsättningarna för vårdens ledarskap.

– Ta tillitsbaserad styrning och ledning på stort allvar. Se det som ett paradigmskifte som innebär stora förändringar i hur man ser på organisationen. För att nå ett nytt beteende måste man också hitta nya sätt att styra verksamheten, säger Charlotte Råwall.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.