Så kan felaktiga utbetalningar värda miljarder stoppas

Förbättringsarbete Ekonomistyrningsverket, ESV, bedömer att två procent, cirka 14,6 miljarder kronor, av de totala utbetalningarna från de statliga välfärdssystemen under 2021 var felaktiga.
– Det är allvarligt, säger Eva Lindblom vid ESV.

Så kan felaktiga utbetalningar värda miljarder stoppas
Foto: StockAdobe

Bedömningen bygger på studier som har genomförts vid fem statliga myndigheter. Enligt Eva Lindblom, chef för enheten korrekta utbetalningar på Ekonomistyrningsverket är det svårt att dra slutsatser kring totalsumman på 14,7 miljarder kronor. Hon förklarar att omfattningen varierar stort mellan olika sorters ersättning, men att det finns några övergripande och allmängiltiga åtgärder som skulle kunna förhindra felaktiga utbetalningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– En sak man kan göra är att kontrollera flödet i större utsträckningen, men det finns ju en gräns för hur mycket man kontrollera och det blir också ganska kostsamt. En annan sak är att förenkla reglerna som i nuläget är väldigt komplexa på flera håll. En tredje punkt är att arbeta brottsförebyggande, säger hon.

Vissa ersättningar mer problematiska

Sett till att den totala summan utbetalningar från statliga välfärdssystem är över 700 miljarder är cirka 14 miljarder ingen anmärkningsvärd siffra, även om det förstås är ett betydande belopp, menar Eva Lindblom. Det finns dock andra faktorer som är mer oroväckande.

Eva Lindblom, ESV.

– Inom vissa ersättningar är upptill 10 procent av utbetalningarna fel. Det är allvarligt. Vi har även sett att de ersättningar med störst andel fel är desamma som tidigare studier har visat, det har alltså inte hänt särskilt mycket, trots att problemen varit kända sen tidigare, säger hon. 

Åtgärderna måste sjösättas

En av de mest effektiva åtgärderna som inte har implementerats på bred front är ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter. Det görs redan, men skulle kunna utökas ytterligare enligt Eva Lindblom.

– Exempelvis skulle arbetsgivardeklarationer kunna delas i en större utsträckning för att exempelvis kunna ge myndigheterna bättre möjligheter att jämföra inkomstuppgifter, säger hon.

Det är på uppdrag av regeringen som ESV var tredje år redogör för felaktiga utbetalningar från statliga välfärdssystem, och Eva Lindblom hoppas att de åtgärder som ESV presenterar i en kommande rapport kommer tas om hand och beredas av regeringen.

– Våra förslag är väl förankrade hos berörda myndigheter och både vi och de tror att de är möjliga att genomföra, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.