Så kan hybridkontoret stärka företagskulturen

Även det nya hybridkontoret kan stärka företagskulturen. Det menar bostadsutvecklaren Obos, som har byggt om sitt Stockholmskontor med tydligt syfte att öka motivation och stimulera sociala interaktioner.

Så kan hybridkontoret stärka företagskulturen
Hela arbetsytan hos Obos har disponerats om för att passa för olika typer av arbete.

I nya numret av Kvalitetsmagasinet skriver vi om hur man kan stärka kvalitetskulturen på olika sätt. Här kan hybridkontoret bli en pusselbit.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Obos är i grunden ett norskt bolag som närmast har sin motsvarighet i svenska HSB. På kontoret i Solna arbetar ett 90-tal personer, varav de flesta arbetat på distans hemifrån under pandemin. Sarah Edlund-Naerbo, som är kontorsansvarig, konstaterar att det på det hela taget fungerat bra.

– Medarbetarna har erbjudits att ta med sig utrustning som kontorsstolar och dataskärmar från kontoret för att få en bra arbetsmiljö. Effektiviteten har inte påverkats negativt. Snarare har många nu vågat ta klivet fullt ut till det digitala och är inte längre lika pappersbundna som tidigare, säger hon.

Utmaningar för ledarskapet

Samtidigt har det inneburit nya utmaningar – inte minst för ledarskapet. Cheferna på huvudkontoret har personalansvar för hela regionen som sträcker sig ända upp till Luleå.

– En chef som tillträdde under pandemin har inte fått möjlighet att träffa sina medarbetare öga mot öga förrän nu. Det är givetvis ingen optimal lösning, men har ändå gått att lösa med digitala hjälpmedel, förklarar Sarah Edlund-Naerbo.

Kvalitetsmagasinet 6/2021.

Sedan myndigheterna lättat på restriktionerna gäller nya regler. Distansarbete kan fortsätta i viss utsträckning i den mån medarbetarna så önskar. Men minst två dagar i veckan ska medarbetarna vara inne på kontoret.

Fakta

Bättre kontor ger ökad motivation

I en undersökning som utförts av Kantar Sifo på uppdrag av Mer Arkitekter uppgav 27 procent av de svarande att de skulle bli mer motiverade av ett bättre utformat kontor. Endast två procent uppgav att högre lön skulle motivera mer och en procent skulle bli mer motiverade med mer flexibla arbetstider eller kortare arbetsdagar. 38 procent tror dock att arbetsgivaren kan ha svårt att anpassa kontorsmiljön efter de nya behov som uppstått genom pandemin. 2 557 personer deltog i undersökningen, varav 1 102 personer som vanligtvis jobbar i kontorsmiljö, men som nu helt eller delvis jobbat hemma under pandemin.

Den hybrida företagskulturen har gjort att kontoret delvis fått en ny roll och att många medarbetare nu fått tillgång till det bästa av två världar, menar Sarah Edlund-Naerbo.

– Många föredrar att fortsätta arbeta hemma för att kunna förena vardagspusslet med stort arbetsfokus, medan kontoret mer blivit en plats för sociala interaktioner, teambuilding och brobyggande mellan olika avdelningar.

Fler medarbetare än arbetsplatser

För att ytterligare öka motivationen och stärka kvalitetskulturen har Obos genomfört en större ombyggnad, eller snarare omdisponering, av kontorsmiljön. Drygt hälften av den totala ytan på 1 100 kvadratmeter består nu av så kallade flexplatser i ett öppet landskap med zoner för olika arbetsuppgifter, medan återstoden består av konferensrum, utställningslokaler med mera.

Allt som allt finns 47 arbetsplatser vid skrivbord och 27 så kallade ”touch-down-platser”, där man kan sitta eller stå en kort stund.

– Trots att vi bara har 74 arbetsplatser för 90 personer har det aldrig ens varit i närheten av att vara fullsatt, konstaterar Sarah Edlund-Naerbo.

Loungemiljöer skapar utrymme för sociala kontakter.

Stärker företagskultur

Syftet med ombyggnaden har i mångt och mycket varit att stärka samhörigheten och företagskulturen inom bolaget. Medarbetarna på kontoret representerar skilda verksamheter och flera olika varumärken. Men Sarah Edlund-Naerbo kan ändå se hur miljön stimulerar till att bygga broar, minskar stuprörstänkandet och ökar samarbetet över avdelningsgränserna – mycket tack vare utformningen av den fysiska miljön.

– När vi för snart fyra år sedan gick över från egna kontorsrum till aktivitetsbaserat kontor talade vi om vikten av att prata med varandra inom gruppen. Med det nya kontoret kan jag nu se hur hela organisationen blivit mer sammansvetsad och företagskulturen därmed stärkts.

Cirkulärt tänkande

Investeringskostnaden för det nya kontoret har landat på strax över en miljon kronor. Att kostnaden inte blivit högre har att göra med ett cirkulärt tänkande, där så mycket som möjligt av den gamla utrustningen i form av skrivbord och förvaringsskåp har återanvänts.

Hybridkontor.
Touch-down-plats där du kan sitta en kortare stund.

De enda nyinvesteringar som gjorts är på it-sidan för att ge alla medarbetare tillgång till samma tekniska basutrustning. Runt om i lokalen finns bland annat skärmar med inbyggda dockningsstationer där medarbetarna snabbt och lätt kan ansluta sina bärbara datorer när de kommer in till kontoret.

Sarah Edlund-Naerbo konstaterar att alla förändringar kan upplevas på olika sätt – åt både det negativa och positiva hållet. Inför ombyggnaden genomfördes därför en grundlig riskbedömning. Vilka blir konsekvenserna för den enskilda medarbetaren? Vad händer om vi inte gör något?

– Förändring kan vara förenat med stress. Det har vi försökt att fånga upp genom att involvera och informera under hela processen. Hittills har vi inte fått några negativa kommentarer. Det nya kontoret har tvärtom stimulerat medarbetarengagemang och lojalitet i positiv riktning, sammanfattar Sarah Edlund-Naerbo.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.