Så kan kommunerna minska risken för innovationsfluff

Innovation Allt fler kommuner vill satsa på innovation för att främja samhällsutvecklingen. Men många satsningar sker slumpmässigt och saknar fokus på hela innovationsprocessen. Forskaren Erica Eneqvist varnar för att arbetet riskerar att bli både abstrakt och fluffigt.

Så kan kommunerna minska risken för innovationsfluff
Innovation kräver struktur. Foto: Istock

Erica Eneqvist, som har en bakgrund i bland annat Göteborgs stad och forskningsinstitutet Rise, har de senaste sex åren studerat innovationsarbetet i Stockholms stad inom ramen för det Vinnova-finansierade projektet Innovationsplattform Hållbara Stockholm.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nyligen doktorerade hon vid KTH med avhandlingen ”Experimental governance: Capacity and legitimacy in local governments”.

Erica Eneqvist, forskare vid KTH.
Erica Eneqvist, forskare vid KTH.

Stora förväntningar

Att hon kommit att intressera sig för kommunala organisationer har bland annat att göra med att det i dag finns stora förväntningar på att städer ska vara den nivån där globala utmaningar, som till exempel klimatfrågan och social hållbarhet, ska lösas.

Det gör att kommuner numera behöver jobba med andra frågor och på andra sätt än vad de gjorde för ett antal decennier sedan.

– Samtidigt har innovation kommit i fokus inom offentliga organisationer, där man tidigare mer tänkt i termer av kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar. Men bara för att man säger innovation så menar man inte alltid samma sak. Risken är då att det blir både fluffigt och otydligt, säger Erica Eneqvist.

Sätta sig i förarsätet

Enligt Erica Eneqvist finns i dag en hel del kompetens kring innovation ute i kommunerna. Men det som behöver utvecklas är de organisatoriska processerna och det organisatoriska lärandet så att arbetet inte bara står och faller med enskilda individer.

Hon betonar vikten av tydlig styrning och att kommunerna så att säga sätter sig i förarsätet för innovationsarbetet. Kommunerna behöver se mer till hela innovationsprocessen – från utmaning till implementering och inte bara på ett testande och pilotande.

Fakta

Ericas råd till kommuner som vill satsa på innovation

  • Organisera innovationsarbetet – låt det inte bara ske slumpmässigt. Vilka är utmaningarna, hur bör de hanteras och hur kan eventuellt lyckade resultat tas om hand?
  • Tro inte att ett lyckat resultat implementeras av sig självt. Se till att de med makt över besluten är involverade.
  • Tänk på att kommunen är en offentlig aktör. Vilka intressen styr innovationsagendan? Se till att det är kommunens utmaningar som står i fokus – ingen annans. Lösningarna kan se olika ut beroende på vem som kommer med dem.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.