Så kan kvalitet byggas in i hela leveranskedjan

Forskning Störningarna i de globala leveranskedjorna har fått företagen att inse värdet av att ha underleverantörerna på närmare håll. Kvalitet och leveranssäkerhet väger numera tyngre än pris och produktionen flyttar närmare hem.

Så kan kvalitet byggas in i hela leveranskedjan
Många företag som ”outsourcat” sin produktion till lågkostnadsländer har börjat söka leverantörer på närmare håll. Foto: Adobe Stock

Pandemin och kriget i Ukraina väckte tankar hos många runt sårbarheten i leverantörsledet. För många företag med produktion i lågkostnadsländer blev störningarna i de globala leveranskedjorna med allt från stängda gränser till containerbrist en ordentlig ögonöppnare. Allt fler har insett vikten av att ha sin tillverkning på närmare håll.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
 • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
 • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Alla ägg i samma korg

Björn Oskarsson, universitetslektor på institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet.
Björn Oskarsson, universitetslektor på institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet.

Problemen har förstärkts av trenden med så kallad ”single sourcing”, det vill säga att företagen endast har en leverantör för en specifik komponent och därmed saknar back-up vid eventuella leveransproblem, menar Björn Oskarsson, universitetslektor på institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet, som i drygt 20 års tid ägnat sig åt frågor kopplade till logistik.

– Pandemin har tydliggjort betydelsen av att inte placera alla ägg i samma korg – att komplettera lågprisleverantören med en lite dyrare leverantör som finns på närmare håll. Det är naturligtvis förenat med högre kostnader att upprätthålla kontakten med flera leverantörer. Men ger å andra sidan högre leveranssäkerhet, säger han.

Fem konkurrensfördelar

Cinzia Sansone vid Tekniska högskolan i Jönköping.
Cinzia Sansone vid Tekniska högskolan i Jönköping.

Men även om svenska underleverantörer inte kan hålla samma låga pris som företag i lågkostnadsländer finns det andra faktorer som väger minst lika tungt. Det framkommer även i den doktorsavhandling som Cinzia Sansone vid Tekniska högskolan i Jönköping lade fram helt nyligen.

I avhandlingen definierar hon fem konkurrensfördelar som svenska tillverkningsföretag har kontra företag i lågkostnadsländer.

 1. Kvalitet – produkter med hög kvalitet.
 2. Tid – korta leveranstider.
 3. Flexibilitet – skräddarsydda produkter och brett sortiment.
 4. Innovation – innovativa lösningar för produkter och tjänster.
 5. Hållbarhet – hänsyn till miljö och klimat vid produktion.

Cinzia Sansone menar att svenska tillverkningsföretag med produktion i Sverige har stora möjligheter att vara ledande inom just kvalitetsområdet.

– Sverige är ett resursstarkt land med stor tillgång till teknik, innovativa leverantörer och kvalificerad arbetskraft. Men för att lyckas krävs också att kvalitet får genomslag på alla plan – allt ifrån produkt och process till leverans och varumärke, säger hon.

Samverkan som utvecklar

Även om det inte finns någon garanti för kvalitetsvinster om produktion flyttas hem underlättas ändå samverkan kring kvalitetsfrågorna om leverantörerna finns på nära håll. Björn Oskarsson lyfter fram tre olika samverkansformer för kvalitetsutveckling i leverantörsledet. (Se ruta intill.)

– Det kan till exempel vara så att man delar information, involverar leverantören i produktutveckling och tillsammans arbetar för att identifiera, förebygga och lösa eventuella kvalitetsproblem. Ju större kompabilitet man kan åstadkomma, desto större möjligheter till kvalitetsvinster och kostnadsbesparingar, förklarar Björn Oskarsson.

Tusentals underleverantörer

Den tid är definitivt förbi när ett företag behärskade hela processen – från komponenttillverkning till färdig produkt, konstaterar han. Större företag har i dag hundratals, i vissa fall tusentals underleverantörer som är involverade i utveckling och tillverkning.

– Det betyder att även leverantörerna har en nyckelroll för det totala värde som levereras till slutkunden. Därför krävs att företagen bedriver ett nära samarbete med alla parter i kedjan för att åstadkomma en högkvalitativ och resurssnål produktion, avslutar Björn Oskarsson.

FAKTA

3 former för samverkan

 1. Leverantörsbedömning. Innan ett samarbete inleds gäller det att göra en bedömning av leverantören i syfte att avgöra om företaget tar tillräcklig hänsyn till aspekter som påverkar kvaliteten. Hur jobbar de med kvalitetsutveckling? Har de tillräcklig kompetens? Är de villiga att dela med sig av information som är relevant för kvaliteten?
 2. Leverantörsutveckling. Flera stora företag har utvecklat en systematik för att hjälpa leverantören att förstärka sin kompetens genom till exempel utbildning och träning. Ett klassiskt exempel är Toyota som öppet delar med sig av sin Lean-influerade kvalitetsmodell TPS, i syfte att alla leverantörer ska ha processer som är lika rationella och kvalitetssäkrade som de egna.
 3. Leverantörsintegrering. Här handlar det om ännu djupare samverkan genom att köparen koordinerar sina aktiviteter och upprättar ett strategiskt partnerskap med underleverantören.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.