Så kan småföretag styra – och ändå förbli flexibla

Styrning För att bli mer konkurrenskraftiga kan och bör mindre bolag införa strategisk processledning. En ny avhandling visar hur SME:s kan dra nytta av sin storlek för att slippa släcka bränder.

Så kan småföretag styra – och ändå förbli flexibla
SME:s kan använda processledning som en strategisk fördel. Foto: Adobe Stock

Det har inte forskats särskilt mycket om processledningens strategiska roll för små och medelstora företag (SME:s), och just därför valde doktoranden Priscilla Huldt Navarro att skriva om ämnet. Mellan 2016 och 2023 följde hon två bolag inom transportsektorn som båda låg i framkant vad gällde innovation och hållbarhetsarbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Jag har fått möjlighet att verkligen förstå deras kultur, framgångsfaktorer och vad som gör att de lyckas.

Fakta

Om SME:s

Små och medelstora företag representerar 99 procent av alla företag inom EU.

  • Medelstora = < 250 anställda och omsättning på mindre än eller lika med 50 miljoner € ELLER totala tillgångar på mindre än eller lika med 43 miljoner €
  • Små = < 50 anställda och omsättning på mindre än eller lika med 10 miljoner € ELLER totala tillgångar på mindre än eller lika med 10 miljoner €
  • Mikro = < 10 anställda och omsättning på mindre än eller lika med 2 miljoner € ELLER totala tillgångar på mindre än eller lika med 2 miljoner €

Källa: EU

Ett företag var Iso-certifierat, ett var inte det. I det certifierade bolaget fanns processerna där som en del av dokumentationen, men enligt avhandlingen var de var inte levande system.

Priscilla Huldt Navarro. Foto: Teiksma Buseva, LiU

– Det är vanligt. En av de viktigaste grejerna med processledning är att systemen är levande – att de hela tiden förbättras och speglar företagets verklighet. I detta fall gjorde processerna inte det, säger Priscilla Huldt Navarro.

Det andra företaget var initialt tveksamt till att införa processledning i deras verksamhet.

– Företaget är litet och har därför ganska små resurser och utmaningar. De ville inte tappa flexibilitet genom att standardisera arbetssätt.

Inte så konstigt, anser Priscilla Huldt Navarro. Processledning är svårt att tillämpa på mindre företag eftersom det till stor del är utformat efter stora.

Mindre ”släcka bränder”-agerande

Men det finns mycket för SME:s att vinna, visar avhandlingen.

För det första bidrar det till att identifiera kundbehov, och inte bara enskilda kunder utan hela samhället. Det blir också enklare att följa upp mål och förstå hur medarbetare bidrar till det stora hela. Kort sagt ägnas mindre tid åt att släcka bränder.

– Processledning skapar ordning och reda och gör det möjligt för företag att kunna använda resurser på ett mer effektivt sätt, för att sedan kunna frigöra resurser åt förbättringsarbete, innovation och annat.

Under de sex år som Priscilla Huldt Navarro intervjuade företagen kom hon fram till att SME:s bäst kan dra nytta av strategisk processledning genom att prioritera baserat på konkurrenskraft. Företagen måste definiera vad som skiljer dem från konkurrenter, vilket hon hjälpte dem att göra.

Observation

Något som förvånade:

Under de sex år som Priscilla Huldt Navarro studerade dessa två företag, märkte hon att intresset för miljömässig hållbarhet ökade dramatiskt.

– 2016 sade företagen att miljömässig hållbarhet inte efterfrågades av kund och att ingen vad beredd att betala för det. 2022 hade det förändrats helt. Kraven hade blivit tydligare från kund. Det är inte längre ett framtidskrav.

– Företagen hittade vilka aktiviteter som gav störst konkurrenskraft och fick sedan prioritera de processerna först. De sorterade alltså de monotona aktiviteterna från de givande.

Nästa steg var att delegera ansvar och styrning på aktiviteterna med konkurrenskraft. Huldt Navarro beskriver det som ett särskilt viktigt steg.

– Fler än en måste kunna aktiviteterna i de viktigaste processerna för att organisationen ska bli mindre sårbar och mer robust.

Resurser frigjordes

Företagen som deltog i forskningen upplever att de har fått bättre ordning och reda, samt att de kunnat frigöra resurser.

– Ett företag hade en VD som satt i mitten och löste alla problem. Nu har mycket av hans tid frigjorts genom att delegera, Avslutar Priscilla Huldt Navarro.

Lista

Tre frågor att ställa om organisationen vill komma i gång med strategisk processledning:

  1. Vad har ni för resurser, intressen, kunskap? Rannsaka er och se ifall standardiserade arbetssätt passar er.
  2. Vad är det som skiljer er från andra? Det ska vara sådant som håller i tiden och som är svårt för andra att kopiera eller imitera.
  3. Vilka insatser kan vara bra för er? Ibland kan ett veckomöte hjälpa mycket. Veckomötena är ett sätt att dela utmaningar och problem och hitta lösningar tillsammans. Processledning kan hjälpa till att identifiera återkommande problem, så att man förhoppningsvis slipper släcka bränder.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.