Så kan värderingarna gå från ord till handling

Företagskultur Många företag och organisationer har klart uttalade värderingar som vägledning för hur man ska jobba. Men vad betyder de egentligen? Och går det med enkla medel förändra kulturen genom att levandegöra värderingarna? Det var utgångspunkten för Cecilia Eckervigs och Tove Madsens examensarbete som belönades med SFKs pris på World Quality Day.

Så kan värderingarna gå från ord till handling

SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet, delar årligen ut ett pris för årets bästa examensarbete inom kvalitet till minne av kvalitetslegendaren Olle Jonson, som bland annat var ordförande för European Organisation for Quality, EOQ.

I år gick priset till Cecilia Eckervig och Tove Madsen på magisterprogrammet i kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet i Östersund. I sitt examensarbete har de undersökt möjligheterna att ta organisationens värderingar från ord till konkreta beteenden.

Traditionellt inom kvalitetsutveckling har fokus legat på ”hårda delar” som statistisk uppföljning av processer, mätningar och problemlösningsmetoder. Men på senare tid har forskningen allt mer identifierat kulturen som en allt viktigare nyckel till framgång.

Kulturen byggs till stor del av värderingar med värdeord som exempelvis delaktighet, respekt, integritet och ambition. Men vad betyder det egentligen? Vilka möjligheter finns att skapa en stark kultur genom att levandegöra värderingar och förändra beteenden?

Läs även: Framgångar bygger på teamarbete – här är fyra bästa tipsen.

Cecilia Eckervig och Tove Madsen har studerat hur metoden Appreciative Inquiry (AI) kan användas i praktiken och effekterna av den. Metoden bygger, enkelt uttryckt, på att organisationen på ett systematiskt sätt delar positiva händelser och upplevelser och identifierar de framgångsfaktorer som gjort att de påverkat utfallet. Utifrån dessa berättelser skapas en samsyn och en strategi för att uppnå förändringar även framledes.

Som praktikfall användes rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco, med fem klart uttalade värderingar som låg till grund för arbetet. Studien genomfördes med hjälp av värderingsmätningar i inlednings- och avslutningsskedet samt två workshops. I den första workshopen fick deltagarna intervjua varandra baserat på AI-metoden och lyfta fram de framgångsfaktorer som identifierats i olika situationer och i den andra reflektera kring vad man fått med sig och vilka beteendeförändringar som åstadkommits.

Den avslutade mätningen visade på ett förbättrat resultat inom samtliga områden. Med relativt enkla medel skapades en samsyn i organisationen och systematik i det fortsatta arbetet med värderingsstyrning.

”Det är ofta vi pratar om en händelse och nämner den som exempel på något som vi gjorde bra. Men det är sällan vi går in och diskuterar vad vi faktiskt gjorde som var bra. Det var häftigt att lyfta det på ett nytt sätt och analysera varför det blev så lyckat”, konstaterade en av deltagarna.

SFKs Olle Jonson-pris delades ut på World Quality Day på Moderna Museét i Stockholm torsdagen den 8 november. Prissumman är på 20 000 kronor.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.