Så kommunicerar du så att alla vill framåt

"Jag hör vad du säger", men förstår du? Och har du modet att omvärdera din egen uppfattning och till och med ändra dig när det visar sig att du har fel? Det är vad som krävs för att nå hållbar kommunikation.

En av de stora utmaningarna i ett förändringsarbete är att få med alla i organisationen på det som ska hända. Men tänk om man inte bara får alla att gå med på förändringen, utan att förändringen är något som alla vill och är beredda att kämpa för?

– Att bli överens på riktigt, det behöver vi när vi ska göra svåra saker, säger organisationskonsulten Eva Grundelius.

Lyssnar och förstår

Vägen dit går via något som hon valt att kalla hållbar kommunikation. För att nå dit behöver vi göra fyra förmågor tillräckligt bra och i rätt ordning; nämligen lyssna till andra och förstå rätt, ställa kloka frågor om hur hela problemet ska lösas, lyssna inåt efter bättre svar och slutligen uttrycka oss uppriktigt.

– Vi har ofta någon eller några av dessa förmågor med oss naturligt, men det räcker med att vi brister i en av förmågorna för att det ska bli problem, förklarar hon.

Fattar kloka beslut

I teorin är metoden för hållbar kommunikation enkel, nästan självklar. Men i praktiken kräver den mycket övning. Enligt Eva Grundelius beror det på att vi är mer vana vid en kommunikationsform där vi kompromissar och förhandlar. Den stora skillnaden är att vi då inte ändrar uppfattning och går in i ett beslut med övertygelse, utan att vi mer eller mindre ofrivilligt tvingas vika oss för beslutet. Men även om metoden tar tid och kräver träning finns det mycket att vinna, inte minst i ett förändringsarbete. Mycket tid och möda kan sparas längre fram om alla är överens om vägen framåt redan från början.

– Hållbar kommunikation är en metod för att dra kloka gemensamma slutsatser. När saker inte fungerar, när det dyker upp problem eller i konfliktsituationer är detta ett bra recept för att bli överens på ett sätt som känns bra för alla parter, konstaterar hon.

/CIRKEL/ 4 förmågor

Hållbar kommunikation bygger på fyra förmågor. Genom att utveckla dem kan vi skapa ett bättre samtalsklimat. Förmågorna kan också användas som en steg-för-steg metod.

1. Lyssna på andra

Förmåga att lyssna empatiskt så att vi verkligen förstår. Även när vi inte håller med om det som sägs. När det fungerar förstår vi andra på deras villkor.

Fallgrop: Lyssnar inte, missförstår eller misstolkar det andra säger.

Kontrollfråga: Är jag säker på att jag lyssnat till alla berörda och att jag verkligen förstått hur alla menar?

2. Djupfråga

Förmågan att fråga oss hur helheten hänger ihop när vi är oense eller när något inte stämmer istället för att bråka om vem som har rätt. När det fungerar gör vi oss en sann och relevant bild av läget.

Fallgrop: Censurerar bort eller förminskar det som vi inte håller med om.

Kontrollfråga: Är jag säker på att jag har hela bilden klar för mig? Vågar jag ifrågasätta det som inte stämmer?

3. Lyssna på dig själv

Förmågan att lyssna inåt och söka klokare svar och lösningar som håller för alla berörda och som även känns rätt innerst inne. När det fungerar drar vi kloka slutsatser och får nya idéer.

Fallgrop: Hänger bara med, utan att rannsaka eller reflektera över mitt ställningstagande. Är inte öppen för möjligheten att jag kan lära mig något nytt och därmed ändra uppfattning.

Kontrollfråga: Har jag verkligen lyssnat ordentligt till mitt inre och dragit mina egna slutsatser?

4. Tala uppriktigt

Förmågan att både tala om det vi tycker att vi vet och att våga uttala tvivel, när det finns. När det fungerar kommer vi på djupet i samtalet och kan hitta nya gemensamma lösningar.

Fallgropar: Är inte uppriktig, av rädsla för att säga vad jag tycker eller av ren artighet.

Kontrollfråga: Uttrycker jag klart och tydligt vad jag egentligen tror, vet, känner och vill? Lyssnar de andra på mig?

/FAKTA/ Hållbar kommunikation är när vi…

…lyssnar till varandra så att vi förstår vad den andra menar.

…inkluderar alla synpunkter, även när helhetsbilden blir motsägelsefull.

…ser konflikter som en uppmaning till att våga lära genom att omvärdera.

…känner förtroende, vågar vara fullständigt uppriktiga, söker gemensamma lösningar som upplevs bra av alla berörda.

/RUTA, kan strykas om det inte får plats/ Kom ihåg!

Ledarskapets betydelse. Hållbar kommunikation kan bara ske i ett öppet samtalsklimat där alla tillåts vara uppriktiga och får tala på samma villkor. I en större grupp är det därför viktigt att ledaren är tydlig med vilka spelregler som gäller och ser till att dessa spelregler verkligen efterföljs.

/LÄS MER/

Helt överens, handbok i hållbar kommunikation av Eva Grundelius.

www.hallbarkommunikation.se

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.