Så många avhandlingar har olika lärosäten levererat

Forskning Svenska universitet och högskolor levererade i fjol 37 avhandlingar om entreprenörskap, innovation och småföretagande, visar en sammanställning från Esbri. Flitigast var forskarna vid Lunds universitet, där sju avhandlingar lades fram vid sex olika institutioner.

Så många avhandlingar har olika lärosäten levererat
Lunds universitet toppar listan med flest avhandlingar. Foto: Mikael Risedal.

Esbri, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning, har kartlagt antalet avhandlingar inom entreprenörskap, innovation och småföretagande de senaste tre åren.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
 • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
 • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

2022 disputerade totalt 37 forskare inom ämnesområdet jämfört med 33 stycken 2021 respektive 35 stycken 2020.

Listan för 2022 toppas av Lunds universitet med sju avhandlingar och Stockholms universitet med sex avhandlingar.

Flera institutioner representerade

Det är heller inte bara forskare vid företagsekonomiska och nationalekonomiska institutioner som disputerat inom området, visar Esbris sammanställning. Drygt hälften av de 37 avhandlingarna är framlagda vid andra institutioner än företagsekonomi och nationalekonomi.

På till exempel Lunds universitet är de sju avhandlingarna framlagda vid sex olika institutioner: institutionen för psykologi, institutionen för tjänstevetenskap, institutionen för designvetenskaper, institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, företagsekonomiska institutionen samt Internationella Miljöinstitutet (IIIEE).

Det samma gäller Stockholms universitet, där de sex avhandlingarna är framlagda vid fem olika institutioner och institut.

Antalet kvinnor och män som disputerat är också relativt jämnt fördelat. Under 2022 disputerade 19 kvinnor respektive 18 män jämfört med 22 kvinnor och 11 män 2021.

Antalet avhandlingar 2022 (siffran inom parentes avser 2021).

 • Lunds universitet 7 (5)
 • Stockholms universitet 6 (0)
 • KTH 5 (1)
 • Linköpings universitet 3 (3)
 • Chalmers 2 (2)
 • Blekinge tekniska högskola 1 (2)
 • Jönköping university 2 (5)
 • Luleå tekniska högskola 2 (3)
 • Uppsala universitet 2 (3)
 • Göteborgs universitet 1 (2)
 • Högskolan i Borås 1 (0)
 • Högskolan Gävle 1 (0)
 • Högskolan i Halmstad 1 (1)
 • Linnéuniversitetet 1 (2)
 • Sveriges Lantbruksuniversitet SLU 1 (1)
 • Örebro universitet 1 (1)

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.